fbpx

VHP doet aangifte wegens overtreding Wet op de Staatsschuld

GFC NIEUWS- De VHP heeft woensdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van overtreding van de Wet op de Staatsschuld.

Deze wet is bedoeld om burgers te beschermen tegen buitensporig leengedrag door regeringen.

De VHP heeft de procureur-generaal verzocht om conform artikel 140 van de Grondwet, te vorderen bij De Nationale Assemblee dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Deze aangifte is zorgvuldig voorbereid door een team deskundigen van de VHP. Hiermee roept de VHP een halt toe aan het continue onverantwoord leengedrag van deze regering. Elke Surinamer weet dat het leenbeleid van de regering de spuigaten uitloopt.

In 2010 was de staatsschuld nog 3,3 miljard SRD. Deze bedraagt nu 20,4 miljard SRD oftewel 40 duizend SRD per burger. Als klap op de vuurpijl is nu in de maak een haastige lening van honderden miljoenen USD bij Oppenheimer.

Vele generaties Surinamers zijn hiermee het slachtoffer geworden van de incompetentie en corruptie van deze regering. De VHP maakt zich hierover grote zorgen en neemt daarom concrete actie.

De Wet op de Staatsschuld bepaalt dat er een plafond is aan de staatsschuld. Op overschrijding van dit plafond staat gevangenisstraf.

Dat dit plafond de facto reeds was overschreden is bekend. Echter, naar de letter van de wet (de jure) was dit nog niet het geval omdat de coalitie op slinkse wijze de leenruimte kunstmatig had verhoogd door het opportunistisch wijzigen van de Wet op de Staatsschuld. Hierbij is voorbijgegaan aan de intentie en het doel van deze wet.

Dit alles heeft de ontembare leenzucht van de regering echter niet weten te beteugelen. Alle extra ruimte die was gecreëerd, is sinds enige maanden ook al op. Daarmee is het plafond nu ook de jure overschreden. Dat de overschrijding niet eerder aan het licht is gekomen, komt door de wijze van presentatie van cijfers door het Bureau voor de Staatsschuld.

BEKIJK OOK
Deuren supermarkten Pater Weidmanstraat om half twee in de ochtend nog open, stootgroep politie Paramaribo treedt op

De regering heeft door foefjes het leenplafond optisch verhoogd. Wat het nieuwe plafond is, wordt echter niet gepubliceerd. Dit werd tot 2018 nog wel gedaan; maar om redenen die te raden zijn, wordt dit nu achterwege gelaten. Daardoor is het niet mogelijk om in één oogopslag vast te stellen of er een overschrijding is.

Door de regering wordt een rookgordijn opgeworpen door te stellen dat “vanwege de wetswijziging van 2017, het de Minister van Financiën toegestaan is het wettelijke obligo plafond te overschrijden”. Dit klopt in zoverre dat effecten van een hogere wisselkoers niet meer doorwerken op de hoogte van de schuld. Maar dat wil anders dan gesuggereerd niet zeggen dat er dan helemaal geen plafond meer is.

Elke nieuwe lening die wordt aangegaan, mag nog steeds het plafond niet overschrijden. Het ligt nu onomstotelijk vast dat het verhoogde plafond de facto en de jure is overschreden. Dit volgt uit de eerder door het Bureau voor de Staatsschuld gepubliceerde data.

De druppels die de emmer deden overlopen zijn de schatkistpromesse in verband met de monetaire financiering van SRD 620 miljoen en de veelbesproken leningen bij lokale banken van twee keer 40 miljoen euro en 10 miljoen USD.

De VHP heeft alle bewijsmateriaal aan de procureur-generaal overhandigd. De VHP gaat er vanuit dat de regering er alles aan zal doen om het verdere proces te frustreren. Bijvoorbeeld, door het “corrigeren” van de cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld. Mocht dit gebeuren, dan bevestigt dit de kwade houding van deze regering. Het mag voor een ieder dan duidelijk zijn welk belang door hen gediend wordt.