fbpx

VHP distantieert zich van incident Jogi

Naar aanleiding van een bericht verschenen in de media met betrekking tot een prominent lid van de VHP, Mahinder Jogi, zegt zijn partij, de VHP, dat zij voorstander is van rechtsstatelijkheid en zal zich daarvoor blijven inzetten.

Dit biedt rechtszekerheid aan hetgeen een conditie is voor een gezonde ontwikkeling van onze samenleving en biedt bovendien eenieder gelijke kansen op bescherming door het recht. Misbruik van bevoegdheden, door wie dan ook, past niet in het beleid van de VHP.

Gezien deze zaak afspeelt in een privé en civielrechtelijke sfeer distantieert de VHP verder zich van deze zaak en kijkt uit naar het resultaat van het onafhankelijke onderzoek van de politie.

Uit het in de media beschreven geval blijkt dat Jogi een civielrechtelijke overeenkomst heeft met een aannemer om enkele werken te verrichten in een aan hem toebehorend gebouw, waarbij de wijze van uitvoering plaatsvindt in de privé- en civielrechtelijke tussen Jogi en de aannemer.

Volgens Jogi heeft hij een vriend, die thans minister is, gevraagd om bemiddeling in deze slepende kwestie, om zijn belang in de afgesproken prestatie te realiseren. Deze bemiddeling moet gezocht worden in de persoonlijke relatiesfeer die Jogi heeft met de minister, laat de VHP weten.
“Gezien het feit dat Jogi en de andere partij aangifte hebben gedaan bij de politie in betreffende kwestie is het goed om het resultaat van het onderzoek af te wachten. Het is onze overtuiging dat de vaste werkwijze van de politie van hoor en wederhoor, zal worden toegepast, waardoor recht wordt gedaan”.

“De VHP erkent het primaat van het recht en doet derhalve een beroep op eenieder om bij het zoeken naar oplossingen in conflicten wet en recht acht te nemen”, aldus de VHP. (GFC)

Overige berichten