fbpx

VHP diepgeschokt door tragisch bootongeval Saramacca

“Met grote ontreddering heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) kennisgenomen van het tragische bootongeval, in de nacht van 28 december op de Coppenamerivier in het district Saramacca. Bij dit tragische voorval zijn 7 levens te betreuren en nog eens 3 personen worden vermist. Het bootongeval dat zich heeft voorgedaan is heel tragisch, voor de partij is het een tragedie”, laat de partij optekenen.

“Als partij konden wij in de verste verte niet bevroeden dat aan de vooravond van de jaarwisseling zo een tragisch bootongeval zich kon voordoen. Dit bootongeval heeft niet alleen de VHP, maar ook de gehele samenleving doen verbijsteren”.

“We doen een dringend beroep op de regering en de samenleving om de familie en de nabestaanden bij te staan in deze moeilijke dagen”.

De VHP betuigt haar oprechte medeleven aan de nabestaanden, de familie en de hele natie met dit tragische bootongeval.(GFC)