VHP: diepgaand onderzoek nodig naar verdwenen US$ 100 miljoen

GFC NIEUWS- Voor de VHP blijft er grote onduidelijkheid bestaan over de vraag hoe de US$ 100 miljoen uit de kasreserve is verdwenen.
De partij eist een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken, zoals zij ook heeft verwoord in haar interpellatievoorstel in De Nationale Assemblee.
“Voor ons zijn vele vragen nog steeds niet helder beantwoord en de persconferentie van de president heeft die onduidelijkheid niet weggenomen”, aldus voorzitter Chandrikapersad Santokhi.
Voor de VHP gaat het er niet in dat de voormalige governor Van Trikt volstrekt op eigen houtje heeft gehandeld. Iemand moet ergens een moment een opdracht hebben gegeven, er moeten interne documenten zijn opgesteld, handtekeningen geplaatst en stempels gezet. Wie, wat en wanneer: basisvragen die om een antwoord schreeuwen, aldus Santokhi.
De VHP laat door deskundigen onderzoeken of er gronden zijn voor aangifte van oneigenlijk of misbruik van overheidsgelden. “We wachten af wat deskundigen ons op dat punt zullen adviseren”, aldus Santokhi.
De VHP onderschrijft de oproep van de president en andere bestuurders om er voor te zorgen dat de banken normaal kunnen blijven functioneren. “Dat is in het belang van een ieder. Het neemt niet weg dat degenen, die tegen de regels in aan het geld van onze burgers en spaarders zijn gekomen, ter verantwoording moeten worden geroepen. “Waar is het geld gebleven?”.
Als het aan de VHP ligt moet het geld direct teruggestort worden aan de banken.
Voor de partij blijft het ook zorgelijk dat dat de wisselkoersen de afgelopen dagen zijn gestegen, mede als gevolg van deze negatieve ontwikkeling bij de Centrale Bank van Suriname.