fbpx

VHP-delegatie naar China

Op uitnodiging van de ‘International Department of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC)’ is een VHP-delegatie afgereisd naar China. De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, leidt de zeven personen tellende delegatie, die een combinatie is van jonge mensen met uitwaaierende deskundigheid en die elk een vooraanstaande positie bekleden binnen de partij.

Het bezoek van de delegatie aan China moet gezien te worden in het kader van een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners voor duurzame ontwikkeling van ons land.

De basisprincipes van het buitenlands beleid van de VHP zijn: op zoek gaan naar oplossingsmodellen voor samenwerking en steunverlening voor verlichting van de heersende sociaal – economische situatie, en het ontwikkelen van strategieën om sterkere diaspora – betrokkenheid bij de ontwikkeling van Suriname te bevorderen.

In dit verband draagt het lidmaatschap van de VHP bij COPPPAL – het belangrijkste forum van politieke partijen in Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied – bij aan een indirecte relatie tussen VHP – CPC, vanwege het lidmaatschap van CPC bij ICAPP, het belangrijkste forum van politieke partijen in Azië.

COPPPAL en ICAPP hebben namelijk een samenwerkingsverband dat voornamelijk te maken heeft met de rol die politieke partijen spelen in de huidige wereldorde en hun beïnvloeding van de mondiale politieke agenda, alsook bestrijding van o.a. de armoede die een ernstige uitdaging is voor zowel Zuid Amerika, het Caraibisch gebied en Azië.

BEKIJK OOK  Man valt in goot en overlijdt

De ontwikkeling van de politieke betrekkingen van de VHP met de CPC worden vooral ingegeven door het feit dat de samenwerking van de CPC met andere politieke partijen geen ideologie als voorwaarde heeft, maar gebaseerd is op wederzijdse vriendschap en wederzijds respect.

Mondiaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op China voor het nemen van meer verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan het mede helpen oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken van de 21ste eeuw zoals o.a. klimaatverandering, internationaal financieel economische kwesties, armoedebestrijding, voedselveiligheid, migratie, tegengaan van verspreiding van massavernietigingswapens.

De opkomst van China biedt volgens de VHP uitdagingen en kansen in het kader van Zuid-Zuid samenwerking aan landen die hun ambities willen realiseren en die meer behoefte hebben aan inhoudelijk en lange termijn perspectief.(GFC)