VHP blijft erbij: Onderhandelingen met Alcoa niet in het voordeel van Suriname

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de schriftelijke uitnodiging van president Desi Bouterse aan de VHP, waarin hij de partij uitnodigde voor een informatiesessie donderdag over de overdracht van de Afobaka dam, is een delegatie bestaande uit Ganeshkoemar Kandhai en Stan Dijksteel geweest bij de president.
De partijleiding besloot hiertoe na zorgvuldig beraad, en legde dit besluit in een brief d.d. 1 januari 2019 vast aan de president:
“Alhoewel wij de mening zijn toegedaan dat wij deze informatie in De Nationale Assemblee zouden moeten verkrijgen in het kader van openbaarheid van bestuur en transparantie, zal de VHP in nationaal belang vertegenwoordigd worden door een delegatie bestaande uit twee afgevaardigden.
Dat de dam uiteindelijk na vele strubbelingen in handen is gekomen van de Surinaamse samenleving stellen wij op prijs, doch blijven wij van mening dat de overdracht veel eerder en onder betere condities had moeten plaatsvinden.”
Tijdens de infosessie verschafte de president de volgende informatie. De Afobaka dam is nu officieel van Suriname. Er worden gesprekken gevoerd met politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De president stelt een platform voor waarin politieke partijen en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Het partijbestuur zal de voorstellen van de president bespreken.
“Met betrekking tot het voorgestelde platform uitte de VHP-delegatie verwondering; alle eerdere constructieve deelnames van de VHP maar ook van andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties tot ondersteuning van de regering, onder andere middels bijdragen met beleidsnota’s, steun aan het Financieel Economisch Platform, en voorstellen tot wijziging van de kiesregeling, zijn op niets uitgelopen. Inzichten en adviezen zijn steeds terzijde gelegd.”
“Laat de president zijn beleid uitleggen en verdedigen, daar waar de wet hem het podium voorschrijft, De Nationale Assemblee. De VHP kijkt uit naar de presentatie van de president in DNA, en zijn antwoorden aan de wettig gekozen volksvertegenwoordiging.”
De VHP onderstreept haar standpunten over de Afobaka dam, zoals sinds 2015 ingenomen en verklaart dat het standpunt van de partij recht overeind staat:
• de partij is het niet eens met de wijze waarop de onderhandeling met de Alcoa zijn gevoerd;
• de onderhandelingen zijn gevoerd in het nadeel van het volk van Suriname waarbij de regering bij herhaling het advies van de totale DNA naast zich neergelegde;
• de partij is van mening dat het Surinaamse volk is benadeeld;
• de partij verwerpt de handelwijze van het afsluiten van deals en leningen in achterkamers, om nu daar de zaak beklonken is, een overlegplatform in te stellen.

Overige berichten