fbpx

VHP bij Wrokoman dey: Eenheid en Strijdbaarheid

Hoewel er een mineurstemming heerst bij de arbeidersklasse staat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP)toch stil op deze bijzondere dag voor de arbeidersklasse. We vieren Dag van de Arbeid voor successen en om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

De Vooruitstrevende Hervomings-Partij gaat voor eenheid en strijdbaarheid. Ter gelegenheid van de dag van de arbeid op 1 mei richt de VHP haar aandacht op de omstandigheden waarin de menselijke arbeid verricht moet worden. We gaan immers ervan uit dat menselijke arbeid nog altijd de bron is van de creatie van rijkdom en welzijn in de samenleving.

Dag van de Arbeid, een dag waarop wij mensen moeten eren die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor de fundamentele rechten van werknemers: fatsoenlijk loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke werktijden, zekerheid van werk. Vandaag moeten we vooruit en daarom staan we voor heel wat nieuwe uitdagingen.

1 mei staat dan ook in het teken van nieuwe uitdagingen en hoe we daarmee de welvaart van iedereen kunnen verhogen. Alleen het inventieve werk van onze handmatige en intellectuele werkers kan ons het materiële en spirituele welzijn opleveren dat we met recht nastreven. Het zou goed zijn dat de vakbeweging een herstart maakt.

De vernieuwing is nodig omdat de vakbeweging, zeker in deze roerige economische tijd, voor nieuwe uitdagingen staat. De snel oprukkende flexibiliteit op de arbeidsmarkt stelt andere eisen aan de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. De voorbije 3 jaren hebben we in ons land een degradatie van de menselijke arbeidsplaats meegemaakt.

In honderden gezinnen schuift er ‘s avonds iemand aan tafel aan die niet weet of hij de volgende week nog werk heeft. Dat vreet aan die gezinnen, dat vreet aan de gehele samenleving. Vlak de verkiezingen van 25 mei 2015 had de regering Bouterse I, duizenden banen beloofd aan de kiezers.

In plaats van banen te creëren zijn er duizenden banen verloren gegaan door wanbeleid, slecht bestuur en corruptie. De arbeiders en arme gezinnen worden het hardst getroffen. Family and friends van deze regering hoeven niet te vrezen voor banenverlies, ze zijn verzekerd van hun banen.

Door het wanbeleid de huidige regering staan nog eens duizenden banen zijn op de tocht. Het landelijk beeld: duizenden ontslagen dreigen of zijn al gerealiseerd voor mensen met een overheidsbaan of een baan in de particuliere sector. De komende tijd zullen meer banen verloren gaan, hoeveel weet niemand.

Door het slechte bestuur van huidige regering zijn enkele bedrijven over de kop gegaan. Het sneuvelen van banen komt deels doordat de regering een slecht economisch beleid heeft gevoerd. Het is een van de eerste vele gevolgen van het afbraakbeleid van deze regering, die zich langzaam maar zeker beginnen af te tekenen.

De galopperende stijging van de voedsel- en brandstofprijzen hebben ons leven duur gemaakt. De lonen van de arbeiders zijn in waarde gedaald door de devaluatie van de SRD met bijna 50%. De regering moet de materiële en financiële middelen op een rationele manier aanwenden, zodat de kosten teruggedrongen kunnen worden en de broodnodige economische efficiëntie kunnen bereiken.

Een deel van onze beroepsbevolking zit momenteel werkloos thuis. De Vooruitstrevende Hervormingspartij vindt het tijd dat de regering investeert in echte banen. Mensen willen werk en zekerheid. Negatieve berichten over de economie dragen bij aan onzekerheid en leveren natuurlijk geen banen op.

Het zou goed zijn als de regering nu gaat investeren in banen en met een plan komt om de werkloosheid terug te dringen. Mensen hebben genoeg zekerheid, respect en een stabiel inkomen nodig om gewoon goed werk te kunnen leveren. Goed werk is werk dat voldoende werk- en inkomenszekerheid biedt, veilig en gezond is en toegang biedt tot sociale zekerheid.

Veel te veel mensen hebben onzeker werk, werken in tijdelijke contracten. Velen daarvan willen niets liever dan een echte baan. De helft van de mensen die arm zijn, hebben gewoon een slechtbetaalde baan. Zo gaan we afglijden naar Venezolaanse toestanden. Er worden nog steeds mensen ontheven en ontslagen. Niemand heeft zekerheid.

Bedrijven gaan nu over de kop, arbeiders worden ontslagen. De arbeiders en arme gezinnen worden het hardst getroffen. Iedereen heeft recht heeft op een baan met zekerheid, kwaliteit en koopkracht, dat is het streven van de Vooruitstrevende Hervormingspartij.

Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen, naar een land van optimisme en vertrouwen. Dat is Suriname waarvoor de VHP strijdt. De Vooruitstrevende Hervormingspartij, de VHP, wenst aan het Surinaamse volk een bezinnings- en hoopvolle arbeidersdag toe.

Overige berichten