fbpx
VHP bij ramadan: zelfdiscipline en beheersing

Tijdens de heilige maand Ramadan leren de moslims ook zelfdiscipline en zelfbeheersing, zegt de VHP in haar Ramadan-boodschap.

Het vasten is één van de 5 zuilen van de islam en het is voorgeschreven in de Heilige Koran. Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en dankbaarheid aan Allah voor alles wat Hij gegeven heeft.

In de heilige maand waarin moslims van jong tot oud gedurende de hele maand zich overdag onthouden van voedsel en drank, proberen ze in alle opzichten een voorbeeldig mens te zijn. Het is ook een maand van extra gebeden, meditatie en volledige onderwerping aan de wil van Allah. Ze proberen zo veel mogelijk goede daden te verrichten en het kwade of het negatieve te vermijden.

Een gelovige moslim beschouwt het als een voorrecht om te mogen vasten en God te dienen, omdat de goede daden gedurende deze maand extra worden beloond. Dit is ook een van de redenen dat men aan de armen denkt door het geven van aalmoezen. Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper.

Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen wij de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren. Door weg te blijven van slechte handelingen beantwoorden wij aan het doel van het vasten. Willen wij de nabijheid van Allah bereiken dan moeten wij ons reinigen.

De Islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. Als iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat, heeft het vasten geen nut. Het vasten is niet alleen zuivering van de geest, maar ook van het lichaam. Men probeert zich afzijdig te houden van negatieve gedachten en handelingen.

Iemand die op de juiste wijze vast, kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Wees standvastig, zwicht niet voor persoonlijk of materieel gewin. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als we oprecht en zuiver handelen zal de Allah ons na ramadan een nieuw leven schenken.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, vooral hoe het leven dit jaar duurder is geworden. Zij voelt verbondenheid met alle Moslims.

De VHP eerbiedigt alle religiën en is trots dat in ons land aanhangers van verschillende religiën vreedzaam naast en met elkaar leven en elkaars geloof respecteren.

De VHP doet een dringend beroep op Niet- moslims, om solidair te zijn en alle ondersteuning te geven aan onze moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel.

De partij wenst het Surinaamse volk, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters, veel kracht, wijsheid, en een gezegende maand Ramadan toe. Ramadan Mubarak.
VHP

Meer nieuws

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…