VHP bij ramadan: zelfdiscipline en beheersing

INGEZONDEN- Tijdens de heilige maand Ramadan leren de moslims ook zelfdiscipline en zelfbeheersing, zegt de VHP in haar Ramadan-boodschap.

Het vasten is één van de 5 zuilen van de islam en het is voorgeschreven in de Heilige Koran. Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en dankbaarheid aan Allah voor alles wat Hij gegeven heeft.

In de heilige maand waarin moslims van jong tot oud gedurende de hele maand zich overdag onthouden van voedsel en drank, proberen ze in alle opzichten een voorbeeldig mens te zijn.

Het is ook een maand van extra gebeden, meditatie en volledige onderwerping aan de wil van Allah. Ze proberen zo veel mogelijk goede daden te verrichten en het kwade of het negatieve te vermijden.

Een gelovige moslim beschouwt het als een voorrecht om te mogen vasten en God te dienen, omdat de goede daden gedurende deze maand extra worden beloond.

Dit is ook een van de redenen dat men aan de armen denkt door het geven van aalmoezen. Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper.

Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen wij de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren.

Door weg te blijven van slechte handelingen beantwoorden wij aan het doel van het vasten. Willen wij de nabijheid van Allah bereiken dan moeten wij ons reinigen.

De Islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. Als iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat, heeft het vasten geen nut.

Het vasten is niet alleen zuivering van de geest, maar ook van het lichaam. Men probeert zich afzijdig te houden van negatieve gedachten en handelingen.

Iemand die op de juiste wijze vast, kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Wees standvastig, zwicht niet voor persoonlijk of materieel gewin.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als we oprecht en zuiver handelen zal de Allah ons na ramadan een nieuw leven schenken.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, vooral hoe het leven dit jaar duurder is geworden. Zij voelt verbondenheid met alle Moslims.

De VHP eerbiedigt alle religiën en is trots dat in ons land aanhangers van verschillende religiën vreedzaam naast en met elkaar leven en elkaars geloof respecteren.

De VHP doet een dringend beroep op Niet- moslims, om solidair te zijn en alle ondersteuning te geven aan onze moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel.

De partij wenst het Surinaamse volk, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters, veel kracht, wijsheid, en een gezegende maand Ramadan toe. Ramadan Mubarak.

VHP

Overige berichten