fbpx

VHP bij Pasen: hoop in een uitzichtloze situatie

Met Pasen herdenken de Christenen de opstanding van Jezus Christus. Het is een bijzonder feest, omdat op de vrijdag er voor –Goede Vrijdag- Christus werd gekruisigd en alles verloren leek.

De volgelingen van Christus waren door de vernedering, foltering en kruisiging van hun idool totaal gedemotiveerd. Met Palmzondag leek alles nog geweldig, maar op Goede Vrijdag stortte hun wereld in elkaar. De hoop op een rechtvaardige en vredige samenleving, die Christus gepredikt had, was verdwenen. De massa leed onder de corruptie en de uitbuiting van de machthebbers.

Ze zagen dat vele religieuze leiders met de machthebbers heulden in plaats van ze aan te spreken. Johannes de Doper, die koning Herodes wel had aangesproken over zijn moreel leven, was onthoofd. De religieuze leiders waren door Jezus ook aangesproken over hun schijnheiligheid. Zij waren meer met hun eigen status en titels bezig en lieten zich –evenals de machthebbers- dienen door het gewone volk.

De tempel was een geldwisselkantoor geworden en de religieuze leiders verrijkten zich met percelen en huizen. De Romeinse machthebbers gaven de Joodse religieuze leiders allerlei privileges, waardoor die zich niet meer kritisch opstelden tegenover al het onrecht van de machthebbers. Niet voor niets noemde Jezus dit soort religieuze leiders huichelaars en blinde wegwijzers (leest u zelf maar eens Mattheus 23).

Rechtvaardigheid wint

Jezus verkondigde een leer van rechtvaardigheid en liefde. Hij toonde in de praktijk wat dienstbaar leiderschap was. Dit was het tegenovergestelde van wat de machthebbers en de religieuze leiders lieten zien. Geen wonder dat het juist de religieuze elite was die het plan opvatte om Christus te laten arresteren en te vermoorden, wat samen met de machthebbers werd uitgevoerd.

Christus was een bedreiging voor de status quo en hij moest verdwijnen. Op Goede Vrijdag leken de onrechtvaardige heersers hun doel bereikt te hebben. De volgelingen van Christus en de massa gingen teleurgesteld naar huis. Twee van zulke personen liepen naar het dorp Emmaus.

Onderweg kwam iemand naast hen lopen en zij vertelden hun verhaal, maar de man liet hen de werkelijke gebeurtenissen zien en dat zaken niet hopeloos waren. Het was de opgestane Christus en deze twee Emmausgangers kregen weer blijdschap en hoop. Ze keerden meteen terug naar Jeruzalem om het de anderen te vertellen.

De onrechtvaardige leiders dachten dat ze van Christus af waren, maar de rechtvaardige God had hem doen opstaan, zodat de wereld weer hoop kreeg. Soms lijkt een onrechtvaardige situatie hopeloos en verliezen we het vertrouwen in de toekomst. Maar Pasen herinnert ons eraan dat de rechtvaardigheid het uiteindelijk zal winnen, want God is een rechtvaardige God. Recht en waarheid maken vrij, zegt ons volkslied, en laat dat ons inspireren.

In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.

VHP

OOK INTERESSANT
Ramdin aan Speciaal Gezant Slavernijverleden: ‘Excuses moeten hier plaatsvinden’