fbpx

VHP bij kerst: hoop, welvaart en welzijn voor eenieder

GFC NIEUWS- In het hart van het kerstverhaal ligt de geboorte van Jezus Christus, die ons de eeuwige boodschap gaf van vrede, verdraagzaamheid, opoffering, liefde en broederschap.
Kerstmis brengt ons samen, biedt ons nieuwe kansen, nieuwe tijden breken aan en het ontvangen licht wordt doorgegeven aan de medemens.
Kerst is de dag waarop we allemaal onze gedachten aan anderen wijden; wanneer iedereen eraan wordt herinnerd dat barmhartigheid en mededogen de blijvende deugden zijn; wanneer we allemaal laten zien dat het gezegend is te geven dan te ontvangen. Het is de dag waarop we onszelf eraan herinneren dat de mens in vrede moet leven met zijn naasten.
We zijn vergeten, dat respect voor de heiligheid van het menselijk leven de hoeksteen is van elke religieuze moraal. We moeten als mens handelen naar de waarden van liefde, geloof, naastenliefde, vreugde, vriendschap, vrede, hoop en dankbaarheid. Jezus Christus is het perfecte voorbeeld van al deze waarden, het is logisch dat de geest van Kerstmis betekent dat je deze waarden moet naleven.
Terwijl we tijd met elkaar doorbrengen, lijkt onze waardering en liefde voor elkaar te groeien en te bloeien. En aangezien we allemaal uitkijken naar kerst, is het de moeite waard eraan te denken dat het vaak de kleine stapjes zijn, en niet de grote sprongen, die de meest blijvende veranderingen in ons leven teweegbrengen en ons vooruit brengen.
Wij van de VHP, voelen altijd betrokken met alle Surinamers, met alle religiën, met alle culturen en met elke burger in dit land.
Kerstfeest is een belangrijk moment om de mensen die het niet breed hebben te helpen, hun de ondersteuning te geven, hun liefde te geven, hun aandacht te geven en hun de hoop te geven dat er betere tijden komen. En die betere tijden zijn in aantocht. We hebben als volk moeilijke momenten doorstaan maar telkens zijn wij eruit gekomen omdat we geloof hebben in onze schepper.
De VHP roept de regering, alle Surinamers en de diaspora op, bij het vieren van kerst een toekomst op te bouwen waarin alle mensen leren elkaar lief te hebben, elkaar te ondersteunen en in harmonie te leven; waar onze kinderen echte vreugde kennen; en waar onze hoop op vrede, welzijn en welvaart voor iedereen eindelijk wordt gerealiseerd in de periode 2021-2025.
Op 25 mei brak een lichtstraal door de donkere wolken boven Suriname. Suriname heeft gewonnen, nieuwe tijden zijn aangebroken. Er is hoop voor de toekomst, alles komt goed. De nieuwe regering onder leiding van president Chan Santokhi, voert een prudent beleid dat hoop op redding geeft zoals de ster van Bethlehem in deze dagen in het teken staat van hoop en redding.
De Covid-19-pandemie beheerst nog steeds ons dagelijks leven waardoor kerst heel anders zal zijn dan normaal. Gezellig kerst samen vieren is opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Maar door zich te houden aan de Covid-19 maatregelen kan je kerst ook tijdens Corona onvergetelijk maken.
Laten we tot God bidden dat we verlost worden van het Corona-virus. De VHP wenst de hele natie gezegende en prettige kerstdagen toe.
VHP

BEKIJK OOK
Surinaamse ambassade in Jeruzalem gedurfde misstap?