fbpx

VHP bij herdenking geboortedag Lachmon: we putten kracht, inspiratie en wijsheid

Wijlen VHP-voorzitter Jagernath Lachmon, is ruim 52 jaar lang politiek- leider geweest van de VHP. Door de jaren heen heeft hij politieke structuren ontwikkeld voor politieke participatie, betrokkenheid en de ontwikkeling van de huidige generatie-politici. Bij de herdenking van de 102e geboortedag van de legendarische leider op 21 september, putten wij kracht, inspiratie en wijsheid om uit de huidige enorme crisis te geraken. Het zijn bakens in ons streven om te groeien tot de grootste nationale partij van Suriname, zegt de VHP in een bericht.

Wisselend in de oppositie en de coalitie- regeringen heeft Lachmon volgens de partij geschiedenis geschreven door langer dan twintig jaar leiding te geven aan het parlement en tot en met het jaar 2000 verkozen te worden. Tot zijn nalatenschap kan worden gerekend zijn optreden als staatsman, behoeder van democratie en rechtsstaat, herstel van economische en monetaire chaos en de verbroederingspolitiek.

Lachmon heeft Suriname behoed voor grote spanningen tussen de bevolkingsgroepen, vervolgt de partij. Hij verwierp ook de gewelddadige afzetting van de bestuursmacht door de coupplegers van 1980. De gewelddadige wijze waarop de zittende regering was afgezet paste niet in zijn denken over strijdvoering in de politiek.

Uit politiek-tactische motieven was Lachmon niet in verzet gegaan tegen illegale machtsovername door de militairen. Hij heeft daarmede de samenleving willen behoeden voor meer ellende en duurzame schade. Principieel gaat de VHP voor een bestuursvorm voor de staat waarbij het recht als hoogste gezag geldt en niet de macht. De partij gaat voor strijd met middelen gelegen binnen het kader van de legaliteit en binnen de spelregels van gevestigde normen ten aanzien van de openbare orde, goed en behoorlijk bestuur.

OOK INTERESSANT
Vp Brunswijk bezorgd over mogelijke plunderingen op 24 maart

Tijdens de onderhandelingen met de militairen na de staatgreep van 25 februari, gebruikte Jagernath Lachmon zijn vermaarde riethalm-filosofie: Indien over een land een sterke storm raast dan zijn daarbij twee opstellingen mogelijk: ten eerste, zich stoer opstellen als een grote sterke kankantrie met de veronderstelling weerstand te bieden aan de aanstormende krachten, terwijl de kankantrie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden ontworteld; ten tweede, een riethalm die door de kracht van een storm wel buigt, misschien lang en diep, maar zich toch weer opricht als de storm voorbij is.

“Door deze filosofie kon VHP-voorzitter Lachmon, naar onze bescheiden mening, geen juister standpunt hebben ingenomen dan pragmatisch te zien hoe te handelen in het belang van ons land en volk, zonder dat de fundamentele democratische rechten verder geweld werden aangedaan”, aldus de VHP.