fbpx

VHP bij herdenking Dag der Inheemsen en 130 jaar Javaanse Immigratie

GFC NIEUWS- Op 9 augustus herdenken we, eveneens te midden van een Covid-19-pandemie, twee belangrijke evenementen, te weten: de Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie.
Dag der Inheemsen
Voor wat betreft de Dag der Inheemsen is door de Verenigde Naties in 2007 de Internationale Dag der Inheemsen ingesteld, wat op zich al voor alle Inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning is van hun bestaan. In ons land Suriname zijn de inheemse volken de oorspronkelijke bewoners.
Op ons nationale wapen staan twee indianen met schild afgebeeld met daaronder de woorden Justitia, Piëtas, Fides. Vertaald uit het Latijn betekent dat: Gerechtigheid, Vrede en Trouw. Het is die trots van zichtbaarheid en erkenning die tot hun recht moeten komen en de oorspronkelijke bewoners moeten geven waar zij recht op hebben.
Wanneer de VHP stil staat bij de vorderingen en bescherming van de rechten van onze inheemse broeders en zusters in Suriname dan constateert de Partij o.a. dat er onvoldoende is gedaan om deze grondrechten te waarborgen:
a. Ons land heeft het ILO conventie 169 nog steeds niet ondertekend. ILO conventie 169 is het belangrijkste bindende verdrag in het internationaal recht betreffende Inheemse volken en een voorloper van de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken.
b. Er is weinig vooruitgang geboekt voor belangrijke zaken zoals onder andere werkgelegenheid, beter onderwijs en gezondheidszorg voor de ontwikkeling van het binnenland.
De VHP wil daarom samen met haar partners in de regering, eraan meewerken dat o.a. bescherming van de rechten van onze Inheemsen gerealiseerd wordt.
130 jaar Javaanse Immigratie
Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenkt de VHP ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Dit jaar herdenken we samen met onze Javaanse broeders en zusters 130 jaar Javaanse immigratie onder de slogan ‘celebrating our presence’ en ‘we cherish our culture’.”
De commissie belast met de voorbereidingen stelt dat met deze slogan het de bedoeling is om de trots, waardigheid, en de Javaans-Surinaamse identiteit te etaleren. Op basis van behoud van eigen identiteit zal een waardevolle bijdrage geleverd worden aan de wederopbouw en ontwikkeling van onze samenleving.
Cultuurbeleid
Beide groepen, zowel de Inheemsen als de Javanen hebben een rijke traditionele cultuur. Het is hun zoektocht naar een waardig bestaan in onze samenleving, waaruit hun nakomelingen lering en inspiratie dienen te putten om deze aan te wenden voor hun eigen ontwikkeling en in het verlengde daarvan voor de ontwikkeling van Suriname.
In het belang van de meerwaarde van onze multi- culturele samenleving heeft President Chan Santokhi in zijn inaugurele rede van 16 juli 2020 zich uitgesproken over een in te voeren cultuurbeleid voor bevordering van bekendheid en respect voor elke groep, met als einddoel het vooropstellen van de gemeenschappelijke bestemming als natie. Hierbij gaat het om éénheid in verscheidenheid. In dat kader zullen aan de universiteit bijzondere leerstoelen gevestigd worden voor onderzoek naar- en behoud van het culturele erfgoed van alle bevolkingsgroepen.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij, VHP, feliciteert de Inheemse en Javaanse familie met deze bijzondere Dag der Inheemsen en de 130 jaar Javaanse Immigratie en verklaart zich solidair om met hun samen te werken aan de vooruitgang ten behoeve van de wederopbouw en ontwikkeling van ons geliefd Suriname.
VHP

BEKIJK OOK  Aantal COVID-gevallen Pan-Amerikaanse regio blijft stijgen