fbpx

VHP bij divali: overwin het kwade door het goede

GFC NIEUWS- Het divali-feest staat in het teken van bezinning en saamhorigheid. Het wordt gevierd om het licht te verwelkomen.
Licht is een universeel symbool voor warmte, de oerbron van leven. Als mens moeten we blijven streven naar innerlijke verlichting. Diváli markeert de symbolische overwinning van het goede op het kwade, van licht op de duisternis, wijsheid op onwetendheid en van de waarheid op onwaarheid.
Divali wordt vaak beschreven als de overwinning van het goede op het kwade, maar kent een veel diepere betekenis. Het doel van dit festival is om de duisternis uit onze harten te bannen en te streven naar verlichting tot heil van onszelf en de mensheid. Het kwaad in onszelf te overwinnen en om zuiver ethisch inzicht te ontwikkelen en ernaar te handelen. Op deze manier zullen wij in staat zijn om slechte eigenschappen zoals, hebzucht, haat, wrok, afgunst, moreel verval te overwinnen.
We moeten onze eigen duisternis onder ogen zien en deze duisternis te laten verdwijnen door het vinden van het innerlijke licht en uiteindelijk vanuit dit licht te leven en te werken. Zelfs de diepste duisternis of het ergste kwaad kan worden overwonnen, als we het licht, dit is het positieve in ons, sterk genoeg tot uitdrukking brengen. Daarom, laten we de lamp van verlichting in de samenleving aansteken en vooral beseffen dat zelfs in het diepste donker, het licht uiteindelijk zal zegevieren.
Een ander belangrijk aspect van Divali is dat dit festival een dag van bezinning is op al het goede in de schepping, gesymboliseerd door het licht. Bezinning is gericht op het goede en onbaatzuchtigheid in elk mens. Het bezinnende aspect van Divali hebben we ook hard nodig als land.
Divali is eveneens een gelegenheid waarbij mensen elkaar vergeven, vriendschappen en relaties worden sterker, gevoelens van haat worden uit het hart verwijderd. Divali brengt ook welvaart met zich mee, er wordt gebeden voor succes en voorspoed. Dit lichtfestival verspreidt bovendien vrede onder de mensen en zorgt voor spirituele rust.
De VHP streeft ernaar de beginselen van divali hoog in het vaandel te houden. Good governance is een belangrijk aspect binnen de partij waarbij er getracht wordt licht te brengen in de vele duistere zaken van de afgelopen 10 jaren. We zullen op deze ingeslagen weg voortgaan. Er is geen plaats voor corruptie, het kwaad moet met wortel en tak uitgeroeid worden.
Vanwege de Covid-19-pandemie kunnen we dit jaar het Diwali festival niet uitbundig kunnen vieren als voorheen. Maar dit alles betekent niet dat je niet kunt vieren, je moet gewoon voorzichtiger zijn om het risico voor u en uw gezin te verkleinen. Als u zich aan de Covid-19-maatregelen houdt gaan we deze duistere periode overwinnen.
Moge het verheven licht ons volkomenheid, in gezondheid, geluk en voorspoed schenken. Mogen we allen de onuitputtelijke geestelijke rijkdom van ons innerlijke zelf bereiken. Mogen we allen succesvol zijn op zowel materieel als spiritueel vlak.
De VHP wenst de gehele Surinaamse bevolking een Shubh Divali toe.

BEKIJK OOK
Israël krijgt wel Surinaamse ambassade, nog niet duidelijk waar en wanneer