fbpx

VHP bij 43 jaar onafhankelijkheid: heri libi te na dede, wi sa feti gi Sranan

Op 25 november zijn we 43 jaar onafhankelijk. Over het verkrijgen van onze onafhankelijkheid is door de geschiedenis heen het feit achterhaald als zou de VHP tegen de onafhankelijkheid van Suriname zijn, zegt de partij in een bericht.

“De VHP was voorstander van de onafhankelijkheid, maar dan op de lange termijn. Omdat er geen garanties waren voor een duurzame stabiele economische ontwikkeling, daarom was de VHP tegen een te snelle, niet goed voorbereide staatkundige onafhankelijkheid. Desondanks heeft de partij meegewerkt aan een vreedzame soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975”, wordt aangevoerd.

De partij zegt vóór en ook na 25 november 1975 een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan de opbouw en ontwikkeling van ons land.

“De VHP heeft met haar verbroederingspolitiek – nog voordat de onafhankelijkheid van Suriname een feit was – niet de etnische verschillen opgezocht, maar wel de interetnische samenwerking op basis van wederzijds respect. De VHP blijft haar verbroederingspolitiek van eenheid in verscheidenheid continueren zoals dat door de oprichter van de Partij werd gepropageerd”, stelt de partij.

Na 43 jaar onafhankelijkheid constateert zij “dat we als natie nog steeds voor uitdagingen staan om garanties te hebben voor een duurzame stabiele economische ontwikkeling. We staan als natie nog steeds voor uitdagingen om het potentieel aan natuurlijke hulpbronnen om te zetten in echte welvaart voor de hele bevolking. De desastreus financieel-economische beleidsbeslissingen vanaf 2010 brengen ons land schade toe. De financiële instabiliteit heeft weer een negatieve invloed op de levensomstandigheden van onze burgers”.

“Het desastreus financieel-economisch beleid laat ook internationaal haar sporen na. Voor het eerst in de geschiedenis van de onafhankelijke Republiek Suriname, zijn we ons stemrecht bij de Verenigde Naties (VN) tijdelijk kwijtgeraakt vanwege achterstallige betalingen van de verplichte VN- contributie. Het verliezen van stemrecht is een enorm imago schade internationaal”.

BEKIJK OOK
Man schiet zichzelf door het hoofd op balkon

In het belang van de wederopbouw van Suriname, dient per ommegaande de verkoelde relatie Suriname – Nederland prioriteit te krijgen voor hervatting van de goede betrekkingen met het Koninkrijk der Nederlanden, zodat onze diaspora actief wordt betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname, meent de partij.

Na 43 jaar onafhankelijkheid, is het ook hoog tijd om onze landsgrenzen met Guyana en Frans Guyana te formaliseren mede onder meer in verband met het verlenen van exploratie en exploitatierechten aan derden.

Suriname zal en moet weer een respectabele positie krijgen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes. Het diasporabeleid dient hierbij doelgericht ontwikkeld te worden in nauwe samenwerking met de Surinamers in diaspora.

“We moeten naar een hoger niveau van samenwerken op elk gebied ten voordele van Suriname en haar toekomstige generaties. Dat is Suriname waarvoor de VHP strijd levert. Heri libi te na dede, wi sa feti gi Sranan”.

De VHP feliciteert de totale Surinaamse samenleving, inclusief onze landgenoten in het buitenland, met de 43ste onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. “Gebruikt u deze bijzondere dag niet alleen om 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid te vieren, maar neemt u ook de tijd om u over onze nationale toekomst te bezinnen”, aldus de VHP.(GFC)