fbpx

VHP: Beslissing onafhankelijke rechter respecteren

Naar aanleiding van het gesprek tussen president tussen president Desi Bouterse en de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi op woensdag 15 juni 2016, wenst de partij het volgende te verklaren:

“De president heeft de voorzitter van de VHP geïnformeerd dat conform een schrijven van de minister van Justitie en Politie er een constitutionele crisis is ontstaan in het land als gevolg van de recente uitspraak van de Krijgsraad.

Naar aanleiding hiervan zegt de president er toe te zijn overgegaan groepen en organisaties hiervan op de hoogte te stellen.

De voorzitter van de VHP heeft de President aangehoord en toegezegd deze informatie te zullen delen met zijn politieke organisatie.

Zulks heeft inmiddels plaatsgevonden en de partijleiding is van oordeel dat:

-vraagstukken van deze aard binnen het kader van wet en recht dienen te worden opgelost,
– in een democratische rechtsstaat de onafhankelijkheid van de Rechterlijke macht en door haar genomen beslissingen dienen te worden gerespecteerd,
– in een geordende samenleving de weg van overleg en dialoog altijd gevolgd dient te worden,
-bij het zoeken naar oplossingen zo breed mogelijk nationaal consultaties te plegen en desgewenst, internationaal aanvullende bijdragen in te roepen.

De VHP doet een dringend beroep op eenieder om ter wille van rust en harmonie in de samenleving altijd de nodige wijsheid en takt aan de dag te leggen en alles na te laten wat polariserend kan werken”.(GFC)

Overige berichten