fbpx

VHP benadrukt kracht van samenwerking op Marrondag

GFC NIEUWS- Ons land staat voor grote uitdagingen.

Zo begint de VHP haar boodschap ter gelegenheid van de viering van Marrondag vandaag.

Suriname verkeert volgens de VHP in een “financiële crisis door het politiek wanbeleid dat wordt gevoerd. De staatskas is zowat leeg en onze Surinaamse dollar heeft bijna geen waarde meer. Het overgrote deel van de natuurlijke hulpbronnen van ons land bevindt zich in het binnenland, in gebieden die reeds eeuwenlang bewoond worden door Inheemse volken en marrons. “

“Terwijl de grote diversiteit aan natuurlijke hulpbronnen een belangrijke ontwikkelingspotentie vormt voor ons land, is er in het binnenland nog steeds sprake van een achtergestelde positie op het gebied van infrastructuur, scholing, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Suriname is nog steeds het enige land op het westelijk halfrond dat de rechten van de inheemsen en marrons op hun traditionele gronden niet erkent,” haalt de partij aan.

VHP: “het ontbreken van wettelijke erkenning van de grondenrechten is één van de belangrijkste redenen die de positie van de binnenlandbewoners verzwakt om voordeel te kunnen hebben van de natuurlijke hulpbronnen binnen hun gebied.

“De achtergebleven ontwikkeling in het binnenland is ook één van de oorzaken dat marrons hun geboortegrond verlaten om te verhuizen naar de stad. Die verhuizing zou mogelijkheden moeten bieden voor kansarme marrons die een beter leven in de stad willen opbouwen; helaas blijkt dit niet het geval voor de meerderheid. “

De VHP zegt de afgelopen drie jaren heel actief te zijn geweest in het binnenland en constateert de vele mogelijkheden die het binnenland biedt aan binnenlandbewoners in het bijzonder, en aan ons land Suriname als geheel.

Bevordering van onder meer het ecotoerisme, de export van medicinale planten en het internationale initiatief REDD+ (financiële compensatie voor bosbehoud) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het binnenland.

Drie jaar geleden is de VHP met het opzetten van kernen en het uitvoeren van micro- projecten begonnen om duurzame ontwikkeling te brengen voor het binnenland.

De productie van eigen bodem wordt bevorderd door zorg te dragen voor afzet van aardvruchten alsook de aanschaf van eigen boot en outboard motor om de transportkosten voor de producten zo laag mogelijk te houden. De bewoners worden opgeleid tot kleine ondernemers, omdat ondernemers de ruggengraat zijn van een gezonde economie.

BEKIJK OOK
India geeft goedkeuring aan vijftal Surinaamse gemeenschapsprojecten

Voor de VHP is het uitdelen van pakketten geen duurzame hulp. Het stimuleren van jong ondernemerschap in het binnenland is wel duurzaam omdat het zicht geeft op een betere toekomst binnen hun eigen cultuur.

Daar liggen hun kracht en waardigheid, hun mogelijkheden en hun zelfvertrouwen. Bij het dramatische bootongeluk eind vorig jaar op de Coppenamerivier, waarbij twaalf personen om het leven kwamen en bleek dat de slachtoffers geen zwemvesten om hadden, heeft de VHP een project uitgezet om alle dorpen in het binnenland – waar scholieren gebruik maken van boottransport – van zwemvesten te voorzien. De boothouders krijgen reddingsboeien toegewezen. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd.

Door VHP Nederland, behorende tot de Surinaamse diaspora die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van Suriname, is een computer gedoneerd voor een educatief project in het binnenland.

Voor VHP Nederland is educatie belangrijk, omdat onderwijs de sleutel is tot welvaart en ontwikkeling van het binnenland en dientengevolge ook ten goede komt aan de natie Suriname.

Het motto van de VHP is: “Alleen Sterk, Samen Sterker”. Het woord “samen” drukt op een eenvoudige en directe manier de betrokkenheid van een ieder uit: samen overleggen, zich samen door elkaar laten inspireren en samen in gelijkwaardigheid staan voor dezelfde taak.

Alle bevolkingsgroepen staan voor de uitdaging om op basis van eigen identiteit, een waardevolle bijdrage te leveren aan de opbouw en ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. Daarom is voor de VHP de ‘Dag der Marrons’ niet slechts een aangelegenheid van één bevolkingsgroep, maar van de hele samenleving. Acceptatie en integratie van de Marrons in de samenleving staan niet meer ter discussie, omdat andere bevolkingsgroepen deze dag eensgezinds meevieren, aldus de partij.