fbpx
VHP benadrukt belang aanwezigheid internationale waarnemers voor transparante verkiezingen

GFC NIEUWS- De VHP heeft de traditionele waarnemers missies, zoals de Caribische Gemeenschap, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie, geïnformeerd over de ontwikkelingen, zorgpunten en voorbereidingen tot dusverre en aangedrongen op een substantiële aanwezigheid bij de aanstaande cruciale verkiezingen.

Suriname heeft tijdens algemene en regionale verkiezingen in de afgelopen decennia altijd internationale en regionale waarnemers mogen ontvangen om het proces naar, tijdens en na de verkiezingen te monitoren en haar bevindingen kenbaar te maken. Deze waarnemingen dragen bij aan het nationaal en internationaal vertrouwen in geheime, transparante en eerlijke verkiezingen, haalt de partij aan.

Vanwege de huidige Covid-19 situatie is het verwachtbaar dat verschillende internationale partners uitdagingen zullen hebben met het afvaardigen van missies.

“Wij hebben inmiddels vernomen dat de Europese Unie vanwege de huidige Covid-19 situatie en de vigerende reisbeperkingen, dit jaar niet in staat zal zijn een missie af te vaardigen. Wij hebben vernomen dat zowel Caricom als de OAS in een proces van voorbereiding zijn, om na te gaan op welke wijze aanwezig te zijn en de verkiezingen te observeren.” De VHP benadrukt het belang van deze waarnemers missies en kijkt derhalve uit naar de finale beslissingen van beide organisaties.

De VHP is verheugd dat een aantal van de in ons land gevestigde bilaterale diplomatieke missies in principe de bereidheid hebben om zoals gebruikelijk ook de algemene verkiezingen op 25 mei waar te nemen en daarover te rapporteren.

De VHP is de mening toegedaan dat vanwege de verminderde aanwezigheid van internationale en regionale missies, de waarneming door diplomatieke missies hier te lande een speciale dimensie krijgt.

Ongeacht deze waarnemers missies, zal de VHP bij de verkiezingsautoriteiten blijven aandringen op een eerlijk en transparant proces, een degelijke en tijdige voorbereiding en conform de wet en daarbij horende regelgeving handelen.

Er rust een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid op elke Surinaamse burger om hierop aan te dringen. Wij willen niet zien dat maar ook een individu haar of zijn recht via het stembiljet de toekomst van dit land mee te helpen bepalen, wordt benadeeld of dat recht onrechtmatig wordt ontnomen.

Voor de VHP is niet alleen de aanloop naar de verkiezingen belangrijk, maar evenzo een richtige uitvoering van de verkiezingen op de dag zelve en de telling van de stemmen. Zaken die in vorige jaren verkeerd zijn gegaan mogen zich niet herhalen.

Verschillende politieke partijen zullen vertegenwoordigers op verschillende stembureaus positioneren om het proces actief en secuur te volgen en daarover te rapporteren. De VHP zal deze informatie de gedurende gehele dag verzamelen en indien nodig bij de autoriteiten aan de bel trekken om corrigerend op te treden.

De VHP heeft in een eerder stadium reeds aangegeven dat zij de creatie van een nationaal waarnemers instituut ondersteund en daar veel heil in ziet. Zo’n instituut, goed uitgerust en aanwezig op elk stembureau, zal ten behoeve van het electoraat en het Volk van Suriname, de vinger aan de pols moeten houden.

De komende dagen zullen deze discussies verder gevoerd worden en zal nagegaan worden op welke wijze zo’n instituut met een breed maatschappelijk en politiek draagvlak gerealiseerd kan worden.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.