fbpx

VHP: 2021 een hoopvol jaar

GFC NIEUWSREDACTIE- We nemen afscheid van 2020 en verwelkomen het nieuwe jaar met hoop, nieuwe energie en nieuwe uitdagingen.
De intrede van het nieuwe jaar is hoopvol, omdat de regering onder leiding van president Chan Santokhi, vertrouwen uitstraalt, hard werkt en een prudent beleid voert.
Het geduld, de discipline en de vastberadenheid van alle Surinamers, zullen een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de natie voor de komende jaren. We kunnen nu samen bouwen aan een goede toekomst voor onszelf, onze kinderen en ons nageslacht.
Terugblik
Als we 2020 terugblikken mogen we als VHP zeer tevreden zijn over de prestatie die de partij heeft geleverd in het haast afgelopen jaar 2020. We hebben een nieuwe VHP, een VHP met nieuw elan, een VHP die nationaal en breed gedragen wordt.
Onze partij is gegroeid tot een nationale beweging. Wij hebben het proces van daadwerkelijke nationalisering en verbreding van de VHP op daadkrachtige wijze ter hand genomen. Dat heeft geresulteerd in een grote verkiezingswinst voor de partij op 25 mei 2020.
Vandaag kunnen we met opgeheven hoofd zeggen dat wij als partij erin geslaagd zijn ons doel te bereiken namelijk, het verwerven van regeerverantwoordelijkheid. De eerste helft van 2020 was turbulent, er is een wanbeleid gevoerd door de vorige regering, de nieuwe regering is opgezadeld met een miljardenschuld.
In de tweede helft van 2020 heeft de regering heel hard gewerkt, derhalve kan ze met geheven hoofd zeggen dat ze erin geslaagd is, gedeeltelijk haar doel te bereiken, namelijk de financiële chaos te herstellen.
Vooruitblik
We moeten als VHP vooruitkijken op het nieuwe jaar met de wetenschap dat er mooie tijden voor ons liggen. Alhoewel de uitdagingen groot zijn, heeft ieder van ons de moed en vastberadenheid om ze tegemoet te treden.
Het pad is natuurlijk niet altijd even glad, maar we kunnen en moeten er alles aan doen Suriname te ontwikkelen, zodat alles in ons leven ten goede verandert.
De regering heeft al een begin gemaakt orde op zaken te stellen. De corruptie en de criminaliteit zullen in 2021, met de wet in de hand hard aangepakt worden. Er wordt thans een financieel en monetair beleid gevoerd dat goed is voor de hele bevolking. Het nieuwe Suriname mag geen herhaling zijn van de politiekvoering en het wanbestuur van de 2 voorgaande regeringen.
Door transparant en prudent beleid, heeft de VHP samen met de regering, ervoor gezorgd dat het imago van de Republiek Suriname opgevijzeld is, waardoor er weer respect is voor ons.
Het geschonden vertrouwen is binnen 5 maanden herwonnen. We gaan als VHP voor transparantie, integriteit, openbaarheid van bestuur, goed beleid en afleggen van verantwoordelijkheid.
Het wederopbouwplan wordt volgend jaar omgezet in het Ontwikkelingsplan 2021-2026. Wanneer beleid en programma’s worden opgesteld met duidelijke doelstellingen voor ogen, worden op zowel korte als lange termijn voordelen behaald.
Door de regering is er een roadmap opgesteld namelijk, urgentiefase, stabilisatiefase en groei- en ontwikkelingsfase. De urgentiefase heeft 3 prioriteiten te weten: beheersing van de financiële crisis, Covid-19, en het armoedevraagstuk.
Verspilling wordt aangepakt, bezuiniging van 15 tot 20% op alle ministeries, er is nu sprake van een positief saldo, waardoor de regering in staat is de AOV, pensioenen, kinderbijslag etc. te verhogen en de salarissen te betalen zonder te lenen.
Inkomsten die door de vorige regering in onderpand zijn afgestaan, moeten door de regering vrijgemaakt worden zodat ze weer goed besteed kunnen worden.
De VHP wenst u allen een inspirerend, vooruitstrevend, productief, strijdbaar, vruchtbaar maar bovenal een gezond 2021 toe. Neemt u de Covid-19 maatregelen in acht.
De mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben, wensen wij hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe.
VHP

BEKIJK OOK
Sewdien naar IICA-meeting in Costa Rica