VG Himmat brengt 20e container met hulpgoederen

INGEZONDEN- Wereldwijd hebben mensen te lijden onder de Covid- 19 pandemie. Zo ook de mensen in Suriname.

Het dagelijks leven is door de coronamaatregelen ontwricht. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen. Vriendengroep Himmat bestaat al 35 jaar en ondersteunt sociaal zwakkeren in Suriname al ruim 20 jaar. Dat doen zij met het Goede doelen project SU.

Vriendengroep Himmat

De meeste mannen van de vriendengroep zijn inmiddels 50+. Gemiddeld wonen zij ruim 35 jaar in Nederland. Hun sociaal kapitaal hebben ze aan Nederland te danken.

Ze hebben in Nederland opleidingen gevolgd, succesvolle ondernemingen opgezet of zijn werkzaam in diverse sectoren. In de loop der jaren heeft een aantal van de vrienden een stevig netwerk opgebouwd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Bruid enkele uren na huwelijk overleden aan Covid-19

Een bindende factor voor de vriendengroep is passie voor het voetbal. In hun jonge jaren zijn de meeste vrienden in het amateurvoetbal actief geweest; later bleven ze sporten in veteranen elftallen en deden zij mee aan zomer toernooien.

De thuisbasis van VG Himmat is voetbalvereniging HWD in Overschie. Om de sociale verbondenheid te versterken organiseert de VG diverse activiteiten die ook gericht zijn op de gezinsleden. De verbinding met Suriname is de gemeenschappelijke afkomst.

Goede doelen project SU

Wat is en doet het Goede doelen project SU? Drie elementen van de vriendengroep komen in dit project samen: het netwerk van de vriendengroep, hun passie voor voetbal (in normale tijden) en hun sociale inborst.

Via het netwerk van de VG Himmat in Nederland verzamelen de vrienden gedurende een jaar goederen die gedoneerd worden door scholen, sportorganisaties, zorginstellingen en andere organisaties.

De focus ligt op medische hulpgoederen, onderwijs- en sportmaterialen. Met eigen middelen (w.o. bedrijfsbussen van de vrienden) haalt de VG uit alle hoeken van het land gedoneerde goederen op.

De hulpgoederen worden gesorteerd en vervolgens opgeslagen in een loods in Zoetermeer. Elk voorjaar worden de goederen door de VG in een container geladen en op transport gezet. Vertraco Shipping is partner in het project. Deze inzet doet de VG in haar eigen vrije tijd en geheel met eigen middelen.

Vervolgens reizen gemiddeld 30 vrienden op eigen kosten jaarlijks af naar Suriname. Hier wordt de container uitgeladen waarna de goederen worden gesorteerd in een loods van Matesa.

Gedurende een aantal dagen vindt distributie plaats aan hulpbehoevenden. Een lijst met hulpverzoeken die via het netwerk van de VG zijn binnengekomen is leidend voor de verdeling van hulpgoederen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Scholier (12) komt om nadat hij werd aangevallen door pestkoppen op school

Soms brengt de VG schoolmeubilair, sportmaterialen of schenkingen aan een kindertehuis zelf naar de desbetreffende organisatie in Suriname. Dat is tevens een manier om kennis te maken met de ontvangende partij.

De vriendengroep combineert het verblijf in SU met voetbalwedstrijden tegen lokale clubs, recreatie zoals een bezoek aan het binnenland en het aanhalen van relaties met familie.

Het verblijf in Suriname wordt afgesloten met een netwerkavond voor alle relaties in Suriname die betrokken zijn bij het Goede doelen project SU. Terug in Nederland legt de vriendengroep met een ‘’terugkoppelingsavond” verantwoording af aan de donateurs. Foto’s en filmmateriaal en/of interviews worden gebruikt voor de terugkoppeling.

In het Jaarmagazine van Himmat wordt tevens verslag gedaan van het Goede doelen project SU. Donateurs hebben vertrouwen in de VG vanwege de eigen inzet van de vrienden; het feit dat hulpgoederen rechtstreeks bij de ontvangende partij komen; VG Himmat niet gelieerd is aan een politieke partij en ook geen onderscheid maakt naar etniciteit of religie.

Zo verloopt de uitvoering van het project onder normale omstandigheden.

De dragende pijlers van het Goede doelen project SU zijn: de vriendengroep, de donateurs, Vertraco Shipping, Stichting OHM en Matesa.

Twintigste container

Sinds vorig jaar heeft ook de VG te maken met de risico’s en beperkingen van corona. Zo is het niet langer mogelijk als collectief naar Suriname te reizen. Echter, de nood aan medische hulpgoederen is de afgelopen maanden alleen maar groter geworden.

Daarom kan met enige trots gemeld worden dat het VG Himmat is gelukt om dit jaar de 20e container met hulpgoederen naar Suriname te brengen.

Ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, po-stoelen, til-liften en diverse andere medische hulpgoederen zitten in deze container, alsook schoolmeubilair voor het GLO. Twee coördinatoren van het Goede doelen project SU zijn nagereisd om de uitvoering in goede banen te leiden.

Samengevat is het antwoord van de vrienden het volgende. “We hebben een ‘Motieven Wat beweegt VG Himmat’ om ten tijde van corona toch door te gaan met de goede intrinsieke drive om iets positiefs te doen”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw (22) die in brand werd gestoken door vriend komt om het leven

“Daarbij is eenheid, vriendschap, respect en waardering voor ieders inbreng, vertrouwen en transparantie voor ons belangrijk. Van te voren weten we niet voor wie wij de spullen verzamelen en dus ook niet aan wie het wordt gegeven”.

“Uit eigen ervaring zeggen we dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. We zijn meerdere malen naar Suriname afgereisd en hebben persoonlijk contact met ontvangers. Iedereen betaalt de directe kosten voor dit project uit eigen zak. VG Himmat zoekt geen erkenning voor het sociaal werk van wie dan ook. Himmat probeert wel leidend te zijn en een voorbeeld voor anderen zodat zij ook verantwoordelijkheid nemen om te helpen”.

“Je kunt plezier en lol hebben als groep en tegelijkertijd ook sociaal actief zijn. Door te dienen wil de VG een verschil maken voor individuele Surinamers”.

Verschillende (informele) leiders hebben in de 35 jarige bestaansgeschiedenis van VG Himmat gewerkt aan de bindende krachten die nu verzilverd worden via het Goede doelen project SU. In dat proces was het soms noodzakelijk ook impopulaire maatregelen te treffen.

Het Goede doelen project SU kan gezien worden als een vorm van “pay forward” d.w.z. zet je kennis, kapitaal en netwerk óók in voor mensen die het minder goed hebben dan jijzelf; lever deze inzet belangeloos en doe het vooral met goede intenties zonder enige beloning te verwachten.

Namens de kern van VG Himmat,
Stanley Ramkhelawan

Overige berichten