Veterinaire Dienst informeert pluimveehouders Nickerie

De Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het Burger Informatie Centrum Nickerie een infosessie gehouden voor personen die betrokken zijn bij de pluimveesector.

De bedoeling van deze infosessie, die donderdag plaatsvond, was bedoeld om de pluimveehouders te informeren over hoe zij dierziektes buiten de grenzen van Suriname, maar nog meer buiten hun eigen bedrijf kunnen houden.

De informatie werd door middel van verschillende presentaties verzorgd namelijk:

De bioveiligheid bij de grens (port health), de regels voor de invoer van pluimvee en andere diersoorten, de bioveiligheid in de pluimveehouderij, hoe ziekteverwekkers buiten het bedrijf te houden, hoe ziekten herkend kunnen worden, wat te doen wanneer onregelmatigheden binnen het bedrijf worden ontdekt en het voorkomen van anti-microbiele resistentie.

Onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, wees de aanwezigen erop dat samen met de verschillende veiligheids – en bewakingsdiensten de grenzen en poorten bewaakt moeten worden tegen het binnendringen van dierziekten. Dierziekten kunnen niet alleen op mensen worden overgebracht, maar kunnen ook een grote impact hebben op de voedselveiligheid en de economie van ons land.

Op dit moment is er een onbekende dierziekte uitgebroken in ons buurland Guyana, voornamelijk leiden doksen en kuikens hieronder. Alhoewel dit door Guyana is aangegeven bij de Wereld Organisatie voor Dier Gezondheid (OIE), waar ziektes moeten worden gemeld, is er tot nu toe nog weinig informatie over de ziekte.

Als voorzorgmaatregel heeft Suriname per direct besloten om geen pluimvee of pluimveeproducten en andere artikelen uit Guyana toe te laten. Deze regel kan alleen goed gehandhaafd worden als alle relevante diensten, de belanghebbenden in de sector en de burgers zich van bewustzijn wat de gevolgen zullen zijn indien niet samen wordt gewerkt.

De veeteeltsector is volgens onderdirecteur Popken heel belangrijk voor ons land en nog meer voor het district Nickerie, omdat het district 373 rundveebedrijven telt met 8.000 dieren welke een kwart van de landelijke hoeveelheid uitmaken. 33% van alle schapen en geiten in Suriname komt in Nickerie voor. Eveneens 4% van alle pluimvee en 7% van alle varkens. 12% van de veebedrijven in Suriname zijn gevestigd in het district Nickerie.

De gelegenheid is ook te baat genomen om na de infosessie afspraken te maken met de verschillende diensten in het district over hoe de controle en preventie beter kan worden aangepakt.

Overige berichten