fbpx

VES wil openheid over besteding middelen COVID-fonds

GFC NIEUWS- De regering zou er goed aan doen om de samenleving daadwerkelijk uit te leggen waarvoor het geld uit de COVID-II fonds wordt gebruikt en wat de “meeliftende” ongunstige effecten zijn.
Aangaande de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand, met name het COVID-fonds van SRD 1.5 miljard zal de besteding van deze middelen in de komende 6 maanden, een behoorlijk negatieve uitwerking hebben op de samenleving.
Dit fonds zal een belangrijke rol spelen in het beschermen van de samenleving tegen, en het bestrijden van deze gevaarlijke pandemie. De besteding van de middelen zal de staatsschuld echter met nog eens 5% laten toenemen.
Hoewel het COVID-II Fonds van SRD 1.500 miljoen van belang is voor de voorkoming en bestrijding van de gevreesde ziekte zal de wijze van financiering de gehele samenleving, zonder onderscheid des persoons, significant verarmen, haalt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) aan.
Monetaire financiering van de COVID uitgaven middels creatie van nieuw geld door de CBvS zal direct de inflatie aanwakkeren. Het in de samenleving pompen van ca. SRD 300 miljoen per maand heeft zeker zijn invloed.
De extra gecreëerde gelden zullen immers direct worden besteed en in onze kleine open economie zal ruim meer dan de helft uit importproducten bestaan. Dat verhoogt direct de vraag naar dollars met een verhoogde koers tot gevolg.
De verhoogde koers zal daardoor de prijs van alle geïmporteerde goederen en diensten, ook die niks met Covid te maken hebben, verder doen stijgen. Dit heeft de VES aan leden van de Nationale Assemblee meegedeeld. Zij is van mening dat eerlijke informatieverschaffing aan de samenleving van belang is.
De VES vindt dat in het kader van openheid van bestuur het meer dan noodzakelijk is dat de Regering duidelijkheid verschaft over de besteding van de SRD 1.500 miljoen.
Indien het geld wordt besteed in de consumptieve sfeer zal uiteindelijk de verarming verder gestalte krijgen, terwijl de lokale productiebedrijven schreeuwen om ondersteuning.
Investeren in de lokale productie leidt tot consolidering en uitbouw van werkgelegenheid en de vereiste dynamiek in onze economie die nu deels ontbreekt.

BEKIJK OOK
Voortvluchtige inbraakverdachte aangehouden door RBTM