VES verwerpt voornemen regering verkoop olieaandelen

GFC NIEUWS- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is onaangenaam verrast door het bericht in de media over het voornemen van de regering om de 20% aandelen van Staatsolie in blok 58 voor de kust van Suriname, waar er nu reeds twee significante olievondsten zijn, te verkopen.
De VES feliciteert Staatsolie en de totale samenleving met deze 2e olievondst, en spreekt de hoop uit dat dit zal leiden tot daadwerkelijke verbreding van de productiebasis van Suriname in de toekomst.
De VES is faliekant tegen het voornemen van de Regering om het aandeel van Staatsolie te verpanden en/of te verkopen. De VES is content met het standpunt van de directie van Staatsolie en ondersteunt de directie in haar standpunt, dat er niet onderhandeld wordt over blok 58.
Het structureel financieel-economisch wanbeleid van de Regering van de afgelopen jaren heeft zorg gedragen voor een verarming van het Volk. Hierbij zijn niet alleen de middelen van de Staat ingezet om het wanbeleid te financieren, maar zijn ook de privé middelen van de burgers afgepakt. Het ongebreideld lenen van de Regering en het opstapelen van de ettelijke miljarden aan schulden heeft de problemen alsmaar verergert en een somber (toekomst) beeld gecreëerd voor de samenleving.
Er is evenwel hoop voor herstel, indien we de juiste maatregelen treffen om onze Staatshuishouding weer op spoor te krijgen en het gigantisch begrotingstekort te verminderen door de populistische overheidsuitgaven te verlagen en de inkomsten van de samenleving duurzaam te vergroten.
Inkomstenverhoging komt niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van het voeren van een productiestimulerend beleid, waarbij gunstige voorwaarden worden gecreëerd voor (lokale) ondernemers.
Tijdens de nieuwjaarsrede van de VES op 27 januari heeft de CEO van Staatsolie Ir. Rudolf Elias aangegeven dat Suriname op basis van de eerste olievondst in Maka Central-I in 20 jaren tussen de 10 en 15 miljard USD kan verdienen. Nu wij weten, dat ook de Sapakara West-1 put significante hoeveelheden
aardolie heeft kunnen de toekomstige inkomsten aanzienlijk hoger vallen.
Laat staan als ook de 2 andere locaties in blok 58 later dit jaar olierijk blijken te zijn. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van Good Governance.
Deze mooie potentie voor onze natie zal worden verkwanseld als de regering nu de 20% share van Staatsolie wenst te verkopen.
Door deze potentiële inkomsten goed te besteden zullen de toekomstige generaties, onze eigen kinderen, de door dit beleid opgestapelde schulden van meer dan 3.000 miljoen Amerikaanse dollars kunnen terugbetalen en verdere verarming tegen gaan.

Overige berichten