fbpx

VES veroordeelt banale en ordinaire roof demonstranten, maar roept regering op om beleid drastisch om te buigen

GFC NIEUWSREDACTIE- Wat een krachtige boodschap vanuit grote delen van de bevolking had moeten, worden is ontaard in een banale en ordinaire roof en vernieling van private en gemeenschapsbezit.

Het recht van vreedzame protesten is verankerd in onze grondwet en hiervan mogen alle individuelen of groepen van burgers gebruikmaken.

De slogans varieerden van “Drastische ombuiging van het onevenwichtig en verarmend beleid” tot aan “Chan moet naar huis”. Daar was aanvankelijk niks verkeerd aan. Dit zegt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in een verklaring.

De VES keurt echter stellig af dat demonstrerende burgers over zijn gegaan tot vernielingen van gemeenschapseigendommen en plunderingen van andermans goederen. Dit lijkt op een vooraf georkestreerde actie van kwaadwilligen.

De leiders die mogelijk buiten beeld hiertoe hebben aangezet en de klaarblijkelijke daders die dienen zonder aanzien des persoons te worden opgespoord en berecht voor hun wandaden en verantwoordelijk te worden
gesteld voor de herstelkosten. Anders zullen uiteindelijk de gewone burgers opdraaien voor de kosten.

De VES vraagt eenieder dit hard te veroordelen en op geen enkele manier goed te praten. Dit mag nooit meer in ons land gebeuren.

Toegegeven dat het wanbeleid van de regering Bouterse II Suriname heeft gebracht in deze financieel-economische crisis, maar het is de Regering Santokhi die het nu al 2.5 jaar heeft voortgezet. Ondanks alle mooie beloften heeft deze regering mogelijk niet willen, maar zeker niet kunnen, zorg dragen voor een kentering van de crisis.

Erger nog, het biedt geen enkel zicht op verbetering. De voortgang van de armoede heeft meerdere keren de afgelopen 2 jaren burgers doen protesteren.

Het doorvoeren van onevenwichtige losse economische maatregelen zonder een adequaat sociaal programma leidt bijna altijd tot maatschappelijke protesten, ook in Suriname. Daar heeft de VES reeds verschillende malen met regering en DNA over gecommuniceerd.

Hoe verder: De regering heeft gemeend uit voorzorg maatregelen te treffen voor de komende dagen, waarbij winkels, markten en overige zaken gesloten dienen te zijn.

De VES begrijpt de maatregelen, maar wenst erop te wijzen dat dit niet goed is voor de economie in het algemeen en in het bijzonder bepaalde sectoren, zoals transport, handel, agrarische sector etc. Dit heeft negatieve gevolgen voor de nationale productie, werkgevers en werknemers. Veel burgers zijn ook dagloners, die mogelijk inkomen zullen ontberen.

Normalisatie dient daarom direct op gang te komen aangezien ons land naast het onevenwichtige economisch beleid niet ook nog politieke instabiliteit kan gebruiken. Het vertrouwen dat wij zelf onze problemen kunnen oplossen is van vitaal belang. In de eerste plaats voor onze lokale ondernemers, die dagelijks moeten zorgen voor de continuïteit van onze werkgelegenheid en inkomensverwerving.

Daarenboven mogen wij niet vergeten dat onze huidige welvaart grotendeels steunt op financiering uit het buitenland. Dat blijkt overduidelijk uit de Staatsbegroting voor 2023. Zonder het vertrouwen van o.a. het IMF en de buitenlandse geldschieters (IDB etc.), buitenlandse schuldeisers (w.o. Oppenheimer, IDB, India, China) maar ook de potentiële buitenlandse investeerders (w.o.oliemaatschappijen) zullen wij allen nog verder verarmen.

De VES roept de regering op om in nationaal belang het roer drastisch om te gooien en met alle politieke partijen en maatschappelijke groepen in eerlijke dialoog te treden. Deze keer niet om hun te vertellen over “licht in de tunnel” of “hori kaw tereh” of “vormen van een etnische blok”, maar over op korte termijn benodigde concrete mogelijk impopulaire beleidscorrecties, die in samenhang uiteindelijk hun welvaart en welzijn zal verbeteren.