VES ondersteunt economische diversificatie in Commewijne

GFC NIEUWS- In het kader van kennismaking met en ter ondersteuning van de diversificatie van de economie in de praktijk bracht de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) recentelijk een bezoek aan InVitroPlants Grassalco, die staat op plantage La Sollitude in Commewijne.

InVitroPlants Grassalco begon in 2017 als dochteronderneming van het Staatsbedrijf Grassalco met de overname van de activa van het vastgelopen Phytotech. Een van haar eerste activiteiten in april 2018 was het aangaan van een strategisch, technologische en commerciële partnerschap met Vitropic uit Frankrijk.

Joint Venture

InVitroPlants Grassalco is een combinatie van het competitieve productieplatform van N.V. Grassalco en de reputatie, de technologie en de kennis van Vitropic. Dit wereldbekend laboratorium is een dochteronderneming van CIRAD, het Franse landbouw onderzoekscentrum voor tropische gewassen.

Zij produceren 4 miljoen planten per jaar en exporteren naar 31 landen. Hierdoor is InVitroPlants Grassalco N.V. gegarandeerd van een hoge kwaliteit elite plantmateriaal, de nieuwste technologie, kennis en expertise van het gerenomeerde Vitropic.

Weefselkweek

De leden van de VES mochten in het lab van InVitroPlants Grassalco het clonen van planten waarnemen volgens de weefselkweek methode. Hierdoor kunnen er duizenden clones, vrij van ziektes, geproduceerd worden in enkele weken, in tegenstelling tot een duur van een aantal jaren op de traditionele manier. Met het clonen worden exacte kopies van de planten gekweekt, waardoor er voor uniformiteit onder de planten wordt gezorgd.

Het produceren van plantmateriaal van voedselgewassen w.o. ananas, zoete patat, gember, banaan, suiker, koffie en cacao is zowel gericht op de Surinaamse markt als op de regionale markten. Voor de sierplanten wordt er vooral gekeken naar de Europese (w.o. Nederland) en Noord Amerikaanse markten.

Rehabilitatie uitgemijnde gebieden

Tevens zal InVitroPlants Grassalco in samenwerking met Solicaz uit Frans-Guyana, plantmateriaal produceren voor het rehabiliteren van de bodems en herbebossing van uitgemijnde gebieden. Hiermee wordt bijgedragen aan herstel van de biodiversiteit in uitgemijnde gebieden. Hoewel het bedrijf nog in de opbouwfase verkeert zijn de commerciële targets veelbelovend.

Daarnaast hebben de activiteiten een positieve impact op de economie van Suriname. Zij bieden in dit stadium al voltijdse werkgelegenheid en inkomsten aan 34 personen.

Gezien de exportpotentie levert het op termijn een bijdrage aan onze betalingsbalans, verbetert het imago van Suriname en kan het een reёle katalysator worden voor de ontwikkeling van de agrarische potentie van Suriname.

Deskundig kader

Een van de cruciale factoren voor succes is het hebben van deskundig kader. In dit geval is er wel gekozen voor professionele bemensing van de topposities van het bedrijf onder leiding van de Fransman Philip Dury, bijgestaan door de ervaren Surinaamse landbouwkundigen Mila Bissumbhar en Marcel de Kom.

Nieuwe uitdagingen

Uit de discussie met de leiding van het bedrijf bleek dat de door de EU aangekondigde strenge regels voor de export van agrarische planten ook voor hun een bedreigende factor is.

Suriname blijkt te hebben nagelaten om te voldoen aan de reeds sinds 2016 gedane aanmaningen om de controle op de veiligheid van haar agrarische exporten te verbeteren.

InVitroPlants Grassalco gaf aan dat ze als bedrijf er geen vat op heeft, aangezien hiervoor een nationale aanpak nodig is.

De VES ondersteunt derhalve het initiatief van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) om tot daadwerkelijke oplossingen te komen met betrekking tot de nieuwe EU-regels en de impact voor de export van landbouwproducten naar de EU.

Beleidmakers dienen zich ervan bewust te zijn dat de initiatieven en belangen van de eigen Surinaamse ondernemers en bedrijven moeten worden ondersteund, zodat de daadwerkelijke diversificatie van onze economie wordt bewerkstelligd en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

De VES roept tot slot alle stakeholders op om kost wat kost te voorkomen dat onze agrarische exporten naar Europa worden stilgelegd.

Overige berichten