fbpx

VES: minister Achaibersing houdt agrarische ondernemers straal voor de gek

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse minister van Financiën, Armand Achaibersing, houdt agrarische ondernemers straal voor de gek.

Zo concludeert de Vereniging van Economisten in Suriname.

De Vereniging komt tot deze conclusie na een brief van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) aan de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) over de de status van de oprichting van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA)

Op 7 november sloeg de minister van Financiën in het populaire radioprogramma “Welingelichte Kringen” op Radio ABC zich op de borst hoe goed hij het bedrijfsleven stimuleert. Hij gaf volgens de VES daarbij als wapenfeit aan dat hij het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) bij de Volks Crediet Bank (VCB) had ingesteld.

Hij wist volgens de VES kennelijk niet dat het AKF al sinds 2016 door de vorige Regering ten grave was gedragen. De minister doelde waarschijnlijk op een nieuw, na meer dan 16 maanden Regering Santokhi-Brunswijk, op te richten Fonds onder de naam het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA), welke inderdaad bij de VCB zal worden ondergebracht.

Hij stelde: ”Ik heb een eerste tranche van SRD 50 miljoen aan VCB ter beschikking gesteld. Indien nodig volgen er meerdere tranches. De regering heeft zijn werk gedaan, nu ligt het aan de sector om te investeren”.

Hij kende het rentepercentage niet precies maar “het zijn goedkope kredieten onder de 7%”.

VCB weet van niks

VES: Wie schets onze verbazing toen meerdere bestuursleden door agrariërs werden gebeld met de vraag waar men aan het goedkoop landbouwkrediet kon komen, aangezien men bij de VCB er niets van wist.

Bij navraag bij de directie van de VCB werd de VES medegedeeld dat het nog lang niet zo ver was. Het Fonds was nog in oprichting en een van hun directieleden was in de commissie, maar het leek te zijn stilgevallen.

In elk geval was er geen geld, zeker geen SRD 50 miljoen, voor agrarische kredieten door het ministerie van Financiën naar VCB overgemaakt. Ze gaven duidelijk aan dat de agrariërs vooralsnog niet bij hun hoefden aan te kloppen voor NOFA.

Pas deze week werd het ons duidelijk hoe voortvarend de regering, en met name het ministerie van LVV begaan is met de belangen van de (agrarische) ondernemers.

Uit een open brief van de FSA aan minister Sewdien van LVV hebben wij uit de media kunnen halen dat NOFA nog niet eens is opgericht. Ook het Bestuur van NOFA met 3 vertegenwoordigers van de private sector en 4 van de publieke sector is nog niet benoemd. Vermeldenswaard is dat de minister van LVV het niet op prijs stelt dat de private sector via een open brief deze zaak aan de kaak stelt.

BEKIJK OOK
President Santokhi gereed voor ontmoeting met Chinees staatshoofd

Hij laat zijn secretaresse bellen naar de FSA dat de brief ondertekend moet worden door de voorzitter in plaats van de secretaris en dat LVV geen open brieven accepteert. Dit typeert de gedachten van de minister over de door hem veel gebezigde agribusiness approach.

Agrarisch Krediet is essentieel

De FSA geeft in het schrijven aan dat de toegang tot financiering van de agrarische ondernemers in stad, district en het binnenland bij de lokale commerciële banken zeer beperkt is en voor degenen die het wel lukt, zijn de rentepercentages enorm hoog.

FSA heeft daartoe begin 2021 zelf het voortouw genomen om te geraken tot de opzet van een Agro-Finance raamwerk, tegen betaalbare rente aflossingspercentages met en/of zonder onderpand. Daarbij heeft FSA op basis van een gedegen analyse van de bankensector de keuze gemaakt om dit Fonds te plaatsen bij de VCB, welke enkele jaren geleden is gefuseerd met de Landbouwbank.

De diverse producten voor de instelling van NOFA zijn al maanden gereed, waaronder de concept beheersovereenkomst tussen het Ministerie van LVV en de VCB-bank en het Staatsbesluit NOFA. Inmiddels heeft de Staatsraad ook haar goedkeuring gegeven aan NOFA.

Terwijl de ministers van LVV en Financiën naarstig op zoek zijn naar buitenlandse investeerders in Dubai blijft het dossier NOFA, die de lokale ondernemers moet stimuleren, op het bureau van LVV liggen. Dit geeft duidelijk aan waar de prioriteiten van deze regering liggen.

Waar het geen antwoord op geeft, is waarom de minister van Financiën er toch voor kiest om onwaarheden te bezigen en de agrarische ondernemer bewust een worst van SRD 50 miljoen voor de neus te houden.

De vraag blijft waarom het de regering na 16 maanden nog steeds niet lukt om een eenvoudige organisatie als NOFA operationeel te kunnen maken.

Het scheppen van kredietmogelijkheden is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de agrarische productie. De situatie wordt met de dag nijpender voor de agrariër en de voedselzekerheid van ons land komt hierdoor in gevaar.