fbpx

VES: klem gelopen sociaaleconomisch beleid oorzaak grote uitzichtloos bij burgers en bedrijven

GFC NIEUWSREDACTIE- “Niet het IMF-programma maar het door uw klem gelopen sociaal-economisch beleid, is de oorzaak van de door het overgrote deel van de burgers en bedrijven ervaren uitzichtloosheid, met alle ongewenste gevolgen van dien.”

Dit zegt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in een brief aan de president. De VES is niet ingegaan op de uitnodiging voor een nationaal dialoog.

Hieronder het schrijven aan de president:

Geachte president,

Uw uitnodiging voor deelname aan een vooroverleg voor een eventuele nationale dialoog hebben wij in goede orde ontvangen, waarvoor onze dank. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is blij dat u een aanvang wil maken met het voeren van een nationale dialoog.

De relevantie hiervan heeft de VES in een veel eerder stadium kenbaar gemaakt. Wij hebben u vaker zowel mondeling en schriftelijk aangegeven dat we economisch beleid samen met de door de samenleving zo verfoeide ‘Friends & Family, Sponsoren en Loyalisten beleid’ de armoede verder zou doen verruimen en verdiepen en tot spanningen in de samenleving zou leiden.

De president, vicepresident en overige leden van de regering hebben daar helaas geen oor voor gehad. Zelfs in deze ‘rumoerige’ periode benoemt u de jongere broer van de vicepresident tot directeur van het Staatsbedrijf N.V. EBS. Hiermee toont de regering ongevoelig te zijn voor de kreten vanuit de samenleving.

Wij hebben u reeds op 16 juni 2020 geadviseerd om de noodzakelijke ‘impopulaire’ economische maatregelen direct door te voeren. Hierdoor zou de ontspoorde economie binnen 1 jaar weer in evenwicht komen. U bent echter consistent doorgegaan met het negeren van de vele tientallen adviezen van de VES daarna en is uw regering ongevoelig gebleven voor de gevolgen waarvoor wij u hebben geprobeerd te behoeden.

OOK INTERESSANT
Zwaar mishandelde man valt op wegdek en wordt overreden door personenauto

Uw uitnodiging op onze 50e verjaardag d.d. 17 oktober 2022 tot samenwerking met de VES en u te adviseren over knelpunten op economisch gebied, hebben wij met beide handen aangegrepen. Dit, vanuit de gedachte ‘liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Wij hebben sindsdien, iedere keer op ons initiatief, 2 keer met u gesproken en 1 keer met de waarnemend minister van Financiën.

Van enige ‘samenwerking’ is er tot op heden niks gekomen. De voortgang loopt stroef en moeizaam. Wel vernemen wij uit de media over diverse sociale en economische maatregelen die u en uw regering nemen of gaat nemen, al dan niet binnen de staatsbegroting. Op geen enkel moment is er echter enige data, informatie of documentatie met de VES uitgewisseld of ons om een advies of professionele opinie gevraagd.

Als rechtgeaarde Surinamers houden wij ons echter aanbevolen om desgewenst concrete ondersteuning te verlenen om de economie van ons land gezond te maken. Een evenwichtig sociaal-economisch beleid is de basis voor een stabiele koers, stabiele prijzen, een verhoogde productie en een duurzaam sociaal programma.

Niet het IMF-programma maar het door uw klem gelopen sociaal-economisch beleid, is de oorzaak van de door het overgrote deel van de burgers en bedrijven ervaren uitzichtloosheid, met alle ongewenste gevolgen van dien. Wij blijven beschikbaar voor elke zinvolle ondersteuning van het sociaal-economisch beleid, maar bedanken echter vriendelijk voor de uitnodiging voor een vooroverleg voor een eventuele nationale dialoog.

Met vriendelijke groet,
Steven Debipersad
(voorzitter)