VES heeft IMF-plan nog niet gezien

GFC NIEUWSREDACTIE- De afgelopen periode is er in de media herhaaldelijk door regeringsautoriteiten gesteld dat de VES bij de planformulering van de Regering Santokhi betrokken is.
De waarheid is dat ondanks de intenties van de Regering Santokhi er van inhoudelijke betrokkenheid van de VES bij de planformulering in 2020 geen sprake is geweest, schrijft de Vereniging van Economisten in Inzicht, het Surinaamse Economistenblad.
IMF-plan
Op 25 september 2020 is door VES-voorzitter Winston Ramautarsing, op persoonlijke titel, door de minister van Financiën gevraagd om te participeren in het Technisch Team IMF.
De eerste meeting waaraan kon worden deelgenomen was op 4 oktober waarin de consultant Imro San A Jong de leiding had.
Op de 2e meeting op 15 oktober presenteerde de IMF-hoofdonderhandelaar Karel Eckhorst een eerste pakket aan maatregelen, welke hij reeds met het IMF had gedeeld. De leden van het Technisch Team IMF mochten niet over het document beschikken.
Op 4 november werd de VES voor het eerst sinds zijn aantreden als minister van Financiën uitgenodigd voor een meeting. Vanwege het belang is het VES-bestuur er wel naar toe gegaan.
Op de vraag van de VES-voorzitter wanneer zij over het gepresenteerde document mochten beschikken ter bestudering gaf Annand Jagessar aan dat het over een week beschikbaar zou zijn. Ramautarsing werd daarna door het kabinet van de president, op persoonlijke titel, uitgenodigd voor een meeting van het TTIMF met de regering op 12 november.
De presentatie van Eckhorst was een in grote lijnen herhaling van die van 4 november. Aan het eind heeft Ramautarsing tegenover de president en de DNA-voorzitter zijn teleurstelling uitgesproken over de manier waarop de regering het maatschappelijk middenveld wenst te betrekken. Indien de stakeholders niet over het document mogen beschikken kunnen ze geen inhoudelijke bijdrage leveren. Het is consultatie “voor de vorm” niet “voor de inhoud”.
Toen de VES wederom werd uitgenodigd voor een meeting op 3 december heeft zij op 27 november per brief om inzage in het document gevraagd. Dit is systematisch door de minister van Financiën, zonder opgaaf van reden, geweigerd.
Vanwege het belang heeft de VES besloten om toch “voor de vorm” deel te nemen aan de meeting op 3 december. Toen de minister aangaf de meeting te filmen om “het IMF te tonen dat de regering draagvlak had voor het IMF-Programma” heeft de VES daartegen geprotesteerd.
De VES kan onmogelijk haar steun geven aan een plan waarvan ze de inhoud niet kent. Ze zal dat pas kunnen doen nadat de inhoud door haar leden is bestudeerd, wordt aangevoerd.
Tijdens deze meeting waarbij diverse maatschappelijke organisaties, w.o. de vakbeweging (Ravaksur), bedrijfsleven (VSB & ASFA) en BINI aanwezig waren, heeft de VES wederom aan de minister gevraagd om het gepresenteerde “IMF-document” te delen met de aanwezige organisaties.
De minister van Financiën heeft geweigerd het bestaande document te delen en heeft aangegeven dat het document medio december 2020 beschikbaar zal worden gesteld.
Op 11 december heeft de VES-voorzitter tijdens een informeel gesprek op initiatief van de ex-voorzitter Jim Bousaid en in aanwezigheid van de VES ex-voorzitter Silvano Tjong Ahin (tevens minister van ROM), aan de minister van Financiën medegedeeld dat het bestuur van de VES besloten had geduldig te zullen wachten op het finaal IMF-rapport, welke voor 15 december of uiterlijk 20 december is toegezegd.
Bij het verschijnen van INZICHT 10 op 1 januari heeft de VES het “IMF-plan” nog niet mogen ontvangen. Hiermee is de “betrokkenheid” van de VES bij zowel het “Herstelplan” als het “IMF-plan” vastgelegd.

Overige berichten