VES doet voorstel voor verlichting valutaprobleem

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is bijzonder teleurgesteld in de reactie van de Bankiersvereniging en de Centrale Bank.

De VES had op 19 april een beroep gedaan op de lokale banken om duidelijkheid te brengen in de belemmeringen die burgers ervaren bij de opname van valuta (USD en EUR) van de eigen rekeningen.

Vorige week donderdag heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) samen met de Surinaamse Bankiersvereniging en een uitgebreid advocatenteam een persconferentie belegd. Helaas heeft de VES op de persconferentie geen daadwerkelijke oplossingen vernomen om te geraken uit de impasse.

Integendeel blijft men steken in het uitleggen van het probleem zonder enige oplossing aan te bieden. Als wij een sterke case hebben als land, waarom hebben wij 12 maanden moeten wachten om naar de onafhankelijke rechter te stappen. Sterker nog, we beleggen een persconferentie om de burger te vertellen dat we na 12 maanden zelf de aanklacht nog niet hebben kunnen formuleren. Net zoals “stilstaan geen optie” is, is overmacht ook geen optie. De burger wil geen excuusjes maar oplossingen”, haalt de VES aan.

Diplomatiek afgestemd en beveiligd collectief transport

De VES vindt dat we niet kunnen wachten op de Nederlandse rechter en het de hoogste tijd is om creatievere oplossingen te bedenken om uit de langdurende impasse te geraken. Wij hebben reeds in een eerder gesprek met de Bankiersvereniging voorgesteld om alternatieve transport routes voor contante dollars te ontwikkelen.

Goed georganiseerd diplomatiek afgestemd en beveiligd collectief transport van valuta is wel degelijk mogelijk als alle partijen zich daarvoor in nationaal belang inzetten. Dit is in het verleden door de CBvS in crisistijd reeds met succes gedaan.

Euroberg

Opvallend is dat de Governor heeft aangegeven dat de “berg aan euro’s” steeds groter wordt, waarbij een belangrijk deel afkomstig is van “toeristen” uit Frans-Guyana en Nederland. De banken kunnen deze “Euroberg” vanwege de bekende redenen niet omzetten in USD.

De VES is van mening dat het aantal toeristen naar Suriname juist moet toenemen, hoe meer bezoekers hoe beter het is voor de nationale economie. Maar deze bezoekers kunnen een nog betere bijdrage leveren aan onze economie als wij hun kunnen bewegen om i.p.v. euro’s de komende tijd overwegend contante US dollars mee te nemen. Ook de toerist is hiermee beter af, daar de euro in ons land erg ondergewaardeerd is door de slechtere EUR/USD ratio hier dan elders in de wereld.

De toerist zal dan ook meer kunnen besteden als hij zijn euro’s in Europa omzet in dollars en hier vervolgens inkopen doet in dollars. Een win-win situatie dus.

Campagne “Breng dollars naar Suriname”

Daarom stelt de VES voor dat de Centrale Bank samen met de Bankiersvereniging hiertoe een campagne start met het doel de reizigers vanuit Nederland en Frans-Guyana contante US dollars in de economie te laten besteden. Dit kan geschieden middels een mediacampagne met de inzet van diverse ICT-tools. Zo wordt enerzijds zorg gedragen voor een vermindering van de “Euroberg”, en anderzijds kan een significant deel van de binnenlandse behoefte aan contante US dollars worden gedekt.

Zeker is dat de vraag naar USD verder zal toenemen in de vakantieperiode met als gevolg dat de wisselkoers onnodig verder zal stijgen. In de piekmaanden praten we al gauw over minstens € 10 miljoen die per maand door bezoekers hier worden besteed.

Als wij maar de helft hiervan kunnen bewegen dollars mee te nemen, dan betekent dit een significante (korte-termijn) verbetering van het huidig probleem. De juristen en de politici hebben dan alle tijd om het juridische goed uit te pluizen en om de dieperliggende oorzaken serieus aan te pakken.

De campagne dient te geschieden vanuit de CBvS en de Bankiersvereniging, waarbij de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in de 3 landen vereist is.

De Surinaamse Ambassade in Nederland en de Consulaten in Nederland en Frans-Guyana dienen te worden ingezet om samen met de diverse Surinaamse NGO’s en media een traject uit te zetten, zodat de reizigers bewust zijn van de problematiek in Suriname en de positieve rol die zij kunnen spelen hierin.

De VES is zich terdege ervan bewust dat dit slechts een tijdelijke oplossing is, maar het mag duidelijk zijn dat de burger smacht naar verlichting in een op dit moment uitzichtloze valutaprobleem. “Wij zijn dan ook bereid aan deze campagne onze volle ondersteuning te geven”.

De Vereniging is ervan overtuigd dat met een goede mediacampagne en eerlijke uitleg door de autoriteiten in Suriname aan de “toeristen”, dit voorstel zeer sympathiek zal overkomen.