fbpx

Verzoek instelling 21 september tot ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’

GFC NIEUWS- De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft vandaag een verzoekschrift ingediend bij president CHandrikapersad Santokhi om 21 september, de geboortedag van de legendarische leider Jagernath Lachmon, in te stellen tot de ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’.
Deze dag hoeft niet gelijkgesteld te worden met de zondag, voert de partij aan. De Internationale Dag van Vrede valt ook op 21 september.
De VHP heeft op 21 september 2019 in het Lalla Rookh-complex de Nationale Conferentie ‘Nationale verbroedering: kansen en uitdagingen’ gehouden. Op deze conferentie zijn inleidingen verzorgd door een brede vertegenwoordiging van de Surinaamse gemeenschap. Verbroedering heeft zijn nut gehad in het verleden, het is tegelijk vooral essentieel voor een goede toekomst van ons geliefd land Suriname.
De praktische invulling van verbroedering heeft de meest stabiele perioden in de Surinaamse ontwikkeling opgeleverd. Het begrip verbroedering is verbonden met waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid. Verbroedering is een praktisch, religieus en spiritueel begrip, waarbij een samenleving gebouwd wordt op liefde, begrip en vertrouwen. Het is noodzakelijk om te blijven bouwen aan verbroedering en eenheid.
“Door het instellen van 21 september tot de ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’ willen wij als VHP, de verbroederingspolitiek en het nalatenschap van wijlen Mr. Jagernath Lachmon, verduurzamen. Het gaat hierbij ook om de overtuiging dat verbroedering en verbondenheid met elkaar, de enige weg is voor Suriname als een multi-etnische en culturele samenleving, om in eenheid voort te gaan,” aldus de partij.

BEKIJK OOK
Weer significante olievondst voor Surinaamse kust