fbpx

Vervolging ex-minister Hoefdraad kan beginnen

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) heeft gisteravond, donderdag 6 augustus, met 28 stemmen voor, de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, aangenomen.
Hiermee is aan de procureur-generaal – die op 20 juli een hernieuwde vordering had ingediend bij DNA – toestemming verleend om een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de gewezen minister.
De fracties van de Nationale Democratische en de Broederschap voor Eenheid in de Politiek (BEP) hebben donderdag de zaal verlaten voor de stemming. De NDP motiveerde bij monde van waarnemend fractieleider Rabin Parmessar dat de ex-minister niet eens is gehoord. Bovendien had het parlement zich al over deze zaak uitgelaten. Ronnie Asabanina, fractieleider van de BEP zegt dat gewaakt moet worden voor waarborging van de rechtstaat.
Het kwam niet tot een inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens DNA-voorzitter Marinus Bee is het parlement niet bevoegd om inhoudelijk in te gaan op de vordering van de pg, omdat het college niet de instantie is om te bepalen als de gewezen minister schuldig is of niet.

BEKIJK OOK
President Santokhi de nieuwe Caricom-voorzitter