Vervolggesprek mogelijke rijstexport Suriname naar Cuba

GFC NIEUWS- Igor Azcuy González heeft vrijdag een vervolggesprek gevoerd met minister Rabin Parmessar over de vorderingen met betrekking tot de export van rijst naar zijn land.
Bij deze ontmoeting heeft de Cubaanse ambassadeur de conceptovereenkomst die is opgesteld door de Cubaanse overheid aangeboden aan het ministerie.
Bij dit vervolggesprek was aanwezig de directeur van Buitenlands zaken en haar juridisch staf, via wie de correspondentie met Cuba plaatsvindt, alsook de juridische staf van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
De juristen van voornoemde ministeries zullen zich samen met de rijstexporteur Bhagwatpersad Ramadin buigen over de conceptovereenkomst en eventuele voorstellen doen. Daarna zal de finale overeenkomst worden ondertekend en kan worden overgaan tot het doen van zaken.
Cuba heeft interesse voor de Surinaamse witte rijst en wil Suriname bijstaan met specialisten om de uienteelt in Suriname op gang te brengen.
Minister Parmessar heeft in december Cuba bezocht waar hij onder andere heeft bewerkstelligd dat ons land een voordelige prijs voor ureum kan betrekken voor de rijstsector.
Suriname zal op haar beurt assisteren met het ter beschikking stellen van specialisten voor het verbouwen van hooglandrijst in Cuba.

Overige berichten