Vervolgbespreking OM met goudopkoop en – exportbedrijven over hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo

Goud vloeibaar

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft een vervolgbespreking gehad met de goudopkoop en –exportbedrijven over de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo.

In deze vervolgbespreking hebben de verschillende goudopkoop- en exportbedrijven, het Nationaal Instituut voor Milieuonderzoek in Suriname (NIMOS), het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, districtscommissarissen en de Deviezencommissie deelgenomen.

Het NIMOS heeft de minimale voorwaarden waaraan de goudopkoop- en exportbedrijven zich moeten houden bij de uitoefening van hun werkzaamheden opgesteld en gepresenteerd.

De goudopkoop en –exportbedrijven hebben hun feedback gegeven.

OOK INTERESSANT
IsDB-functionaris Al Jasser bespreekt Surinaamse projecten met president Santokhi