Vertrouwenscrisis binnen bestuur ALS

GFC NIEUWS- De Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) geeft op haar Facebookpagina te kennen dat de voorzitter van de ALS, Reshma Mangre, handelingen heeft gepleegd die in strijd zijn met de statuten van de organisatie.
“Alle onderwijsgevenden en belanghebbenden worden hierbij dringend opgeroepen te komen naar de verdaagde ALV. De voorzitter heeft handelingen gepleegd buiten de statuten om met alle negatieve gevolgen voor onze organisatie. Eén van onze eisen in de deurwaardersexploot was om de verdaagde vergadering te hervatten, welke nu is uitgeschreven”, wordt aangehaald in een oproep op Facebook.
De leerkrachten zijn opgeroepen voor donderdag 19 maart.
Afgelopen week heeft voorzitter Mangre haar politieke kleur kenbaar gemaakt. Zij heeft gekozen om de VHP te ondersteunen. Critici menen dat de oproep van enkele bestuursleden hiermee te maken heeft.
Hieronder een bericht van enkele bestuursleden, ondersteund door de ondervoorzitter van de ALS, Rabin Balesar.