fbpx
Vertegenwoordigers diplomatieke missies en internationale organisaties geïnformeerd over verkiezingsproces

GFC NIEUWS- De regering heeft vanaf juni 2019 demarches ondernomen on internationale waarnemers uit te nodigen voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen, die op maandag 25 mei zullen worden gehouden.

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een tweede bijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties, geaccrediteerd bij de Republiek Suriname.

Aan deze belangrijke vergadering namen tevens deel het ministerie van Volksgezondheid en de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Naast de Internationale Organisaties, OAS, ACP, CARICOM en EU, participeerden ook de vertegenwoordigers van Brazilië, Canada, China, Cuba, Engeland, Frankrijk, Guyana, Haïti, India, Indonesië, Nederland, Venezuela en VSA.

Het doel van deze sessie was om informatie te verschaffen over de speciale maatregelen en protocollen in voorbereiding met betrekking tot internationale waarnemers bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei, tegen de achtergrond van de COVID-19 pandemie.

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle benadrukte bij de opening het doel van de vergadering in het belang van het continueren van de informatieverstrekking en het waarborgen van de betrokkenheid van de waarnemers bij het verkiezingsproces. De bewindsvrouw deelde mede dat er thans wordt gewerkt aan het opstellen van de relevante COVID-19 protocollen voor waarnemers.

Voorts is geïnformeerd dat reeds bevestiging is ontvangen van de OAS voor het zenden van waarnemers, terwijl de ACP en de CARICOM dit in positieve overweging hebben genomen. In dit kader heeft de minister de aanwezigen gevraagd om zo spoedig mogelijk hun participatie als waarnemers kenbaar te maken, gelet op de organisatorische en logistieke voorbereidingen.

De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, noemde de maatregelen die het ministerie reeds heeft getroffen met betrekking tot de COVID-19 crisis, zodat de werkzaamheden kunnen voortgaan met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften. De minister is verder ingegaan op de activiteiten die in de komende periode zullen plaatsvinden voor wat betreft de verkiezingen, waarbij het gaat om verzamellijst voor geldige kandidaten, distributie van de oproepingskaarten en het printen van de stembiljetten.

Er zullen voor de dag van de verkiezingen speciale maatregelen worden getroffen die de gezondheid en veiligheid van eenieder garandeert.

De voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, gaf de updates met betrekking tot de minimale protocollen, die het OKB hanteert vanwege COVID-19 en gaf te kennen dat afhankelijk van de situatie de protocollen zullen worden aangepast.

Namens de minister van Volksgezondheid heeft de onderdirecteur, Robert Mohamed, informatie verschaft over een concept document met protocollen, dat in samenwerking met de PAHO is opgesteld.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…