Verstrekking Persoonlijke Beschermende Kleding aan LVV-personeel

GFC NIEUWS- De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft aan enkele personeelsleden Persoonlijke Beschermde Kleding (PPE) en toebehoren verschaft.
Deze personeelsleden die deze speciale kleding hebben ontvangen, gaan regelmatig om met pesticiden.
De PPE die zijn overhandigd bestaan uit onder andere, katoenen coveralls, handschoenen, laarzen, respiratoren compleet met filters, veiligheidsbrillen, schorten en een complete EHBO-Kit met eyewash. Deze PPE’s zullen ook worden gedistribueerd aan de LVV pesticide toedieners van Coronie, Henar, Nieuw Nickerie en de Stichting ADRON.
Deze uitrusting is afkomstig uit de samenwerking met de International Development Bank (IDB) en vloeit voort uit het onderdeel Institutionele Capaciteits Versterking van het SU-L1020 “Agricultural Competitiveness Program”.
Na verstrekking van alle materiaal, zal de training in “verantwoord pesticide gebruik” worden vervolgd. Eveneens zullen de opslagplaatsen van pesticiden binnen het ministerie van LVV worden aangepast.
De trainingen zijn gebaseerd op het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen, de gevolgen van het onjuiste gebruik voor zowel de consument als degene die het toedient, hoe dit toe te dienen en de beschermende kleding en middelen die eraan te pas komen bij het toedienen. Tevens wordt gewezen op de opslag en het opruimen van lege flessen. Ook wordt aandacht besteed aan hoe te handelen na in aanraking te zijn gekomen met pesticiden.
Het ministerie van LVV staat garant voor de voedselzekerheid en voedselveiligheid. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen maakt ook deel uit bij het uitoefenen van de landbouw, echter worden de bestrijdingsmiddelen niet altijd op de juiste wijze gebruikt. Om het bewustzijn met betrekking tot eigen veiligheid te vergroten, worden in de trainingen de landbouwers ook gewezen op het belang van PPE.
Vanwege de gezondheid van eenieder en de hoge eisen die worden gesteld bij de verbouwing en verzending van onze groente en fruit naar het buitenland, zullen wij met ons allen ernaar toe moeten streven om de agrarische sector duurzaam te ontwikkelen. De persoonlijke bewustwording op het gebied van de bestrijdingsmiddelen is hierbij een must, geeft minister Rabin Parmessar van LVV aan.

Overige berichten