fbpx

Verstrekking Covid-19 steunpakketten verschoven naar 6 juli

GFC NIEUWS- De verstrekking van de individuele Covid-19-steunpakketten zal voorlopig niet geschieden.
De herstart van deze activiteit staat gepland voor 6 juli. Het besluit om de distributie op de 14 huidige locaties tijdelijk stop te zetten is maandag kenbaar gemaakt door de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo.
Het ministerie is hiertoe genoodzaakt, vanwege de grote massa die erop afstormt en zich niet houdt aan de social distance en ook andere regels naast zich legt. De directeur zegt dat er in de periode van 9 tot en met 20 juni al ruim 18.000 voedselpakketten door het ministerie zijn gedistribueerd.
De nieuwe procedure om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, ziet er als volgt uit:
Verplicht zich te registeren op het wijkkantoor bij u in de buurt, in de periode 23 – 30 juni, telkens van 08:00 – 12:00 uur.
Verplicht mee te nemen is het identiteitsbewijs en indien aanwezig het familieboek.
U mag voor anderen uit het huishouden komen registeren, als zij zwanger of senioren burger zijn, een beperking hebben, een operatie achter de rug hebben of een andere ziekte welke wel aangetoond kan worden. Deze pakketten worden thuisbezorgd.
Indien u 3 dagen na de registratie niet wordt opgebeld, dan kunt u zich op de dag welke is aangegeven op het formulier aanmelden.
De registratie wordt voor vrouwen gedaan op hun meisjesnaam.
Indien u reeds een voedselpakket hebt ontvangen, hoeft u zich niet meer te registreren.
De distributie van voedselpakketten van mensen die zich hebben geregistreerd aan de Gongrijpstraat en nog niet hebben ontvangen, zal binnenkort geschieden.
De distributie van voedselpakketten aan onder meer kerkgenootschappen, buurtorganisaties en dorpsgemeenschappen gaan onverkort door.

BEKIJK OOK
Twee jeugdigen aangehouden voor inbraak O.S. Hockeyschool