fbpx

Versteviging bilaterale relatie Suriname en VAE

In de marge van de 46ste sessie van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) –landen in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), heeft minister Yldiz Pollack-Beighle ontmoetingen gehad met collegae uit diverse lid landen.

Deze ontmoeting vond onder meer plaats om de handelsbetrekkingen met onder anderen Indonesië, Roemenië, Azerbaijan, Benin, Togo, VAE en het COMCEC-financieringsmechanisme van de OIC te bevorderen.

De COMCEC staat voor Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation. De ontmoetingen vonden plaats op 1 en 2 maart.

Met het gastland, de VAE, zijn er twee overeenkomsten getekend betreffende politieke consultaties tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en de samenwerking tussen de diplomatieke instituten.

Door de ondertekening van de genoemde documenten zullen de twee landen beter instaat zijn met elkaar samen te werken op politiek en diplomatiek niveau.

Tijdens de bilaterale ontmoeting tussen minister Pollack-Beighle en haar collega van Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Sheik Abdullah bin Zayed Nahyan, zijn diverse onderwerpen voor het verstevigen van de relatie aan de orde gekomen, zoals economische-, investerings-, handels-, toerisme-, landbouw-, onderwijs-, cultuur- en milieuvraagstukken.

OOK INTERESSANT
Melkcentrale verhoogt prijzen

Verder is er afgestemd over de spoedige ondertekening van een luchtvaartovereenkomst voor het bevorderen van de connectiviteit tussen beiden landen.

De potentie van onder andere Suriname’s cultureel erfgoed en ongerept tropisch bos, hebben de bijzondere aandacht getrokken van de minister van de VAE. Het gesprek met COMCEC was zeer vruchtbaar.

Deze organisatie financiert projecten ter versterking van de capaciteit in de 57 OIC-landen op het gebied van landbouw, toerisme, handel, infrastructuur en armoedebestrijding.

Suriname heeft al projectfinanciering gehad op de gebieden van landbouw en handel. Heel recent is een project van het ministerie van Sociale Zaken goedgekeurd.