fbpx

“Verstandig besluit president functie HvJ definitief in te vullen”

GFC NIEUWS- “Het Hof en de regering hebben een verstandig besluit genomen om de functie van president van het Hof van Justitie (HvJ) definitief in te vullen. Elk zichzelf respecterende natie laat geen functie open. Ik apprecieer het dat zowel de regering als het Hof voor mij hebben gekozen,” zegt een zeer verheugde Iwan Rasoelbaks.
President Chandrikapersad Santokhi heeft Rasoelbaks vrijdag beëdigd tot president van het Hof van Justitie. Rechter Rasoelbaks heeft vanaf 2014 waargenomen in deze functie.
“Na ruim 6 jaar in de functie van president van het Hof van Justitie te hebben waargenomen is het thans zo ver dat mr. Iwan Rasoelbaks vandaag is beëdigd als Hofpresident. De beëdiging van Rasoelbaks geschiedt op unanieme voordracht van de vergadering van het Hof van Justitie, dat betekent dat zijn benoeming breed gedragen wordt binnen de rechterlijke macht,” aldus het staatshoofd.
Santokhi benadrukt dat het aan deze regering niet is voorbijgegaan dat de rechtsgeleerde een ware transformatie op poten heeft gezet binnen het functioneren van de rechtspraak en de rechterlijke organisatie.
Behalve de benoeming van de Hofpresident zijn er ook personen beëdigd tot respectievelijk leden en plaatsvervangend leden van het Hof van Justitie.
“De capaciteitsversterking is van eminent belang voor het effectief functioneren van de rechterlijke macht, maar het is nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. De wetgeving praat over minimaal 40 rechters, wij hebben nu 29. Ik betreur het dat een collega is komen te ontvallen vóór haar beëdiging. Er moet nog verder gewerkt worden aan het versterken van de capaciteit van het hof om snelheid te kunnen geven in de rechtspraak, daar draait het om,” aldus de Hofpresident.
President Santokhi heeft een motiverend woord gericht tot de rechters: “Wet en recht zijn universeel binnen onze samenleving en geldt voor eenieder, dat symboliseert de kenmerkende blinddoek van Vrouwe Justitia. Een deugdelijk functionerende rechterlijke macht is het sluitstuk van democratie en rechtsstatelijkheid. Deze regering zal zich daar in het bijzonder voor inzetten. Wij zullen u alle ondersteuning bieden om dat verder te kunnen bevorderen.”
Rasoelbaks beijvert zich voor de verzelfstandiging van de rechterlijke macht. Hij geeft aan dat de rechterlijke macht meer armslag moet krijgen om onder andere het instituut te kunnen leiden, structuren in te richten, deskundigheid en competenties binnen de rechterlijke macht te bevorderen en voor verdere automatisering in de rechtsspraak.
President Santokhi heeft met genoegen kennisgenomen van de verdere plannen van het Hof van Justitie onder aanvoering van Rasoelbaks. “De regering heeft er alle vertrouwen in dat u uw werk naar alle eer en waardigheid zult uitoefenen,” aldus de regeringsleider.

BEKIJK OOK
21-jarige gouddelver levenloos aangetroffen in waterput