Versoepelen Covid-19-maatregelen voorlopig geen optie

GFC NIEUWSREDACTIE- Het versoepelen van de Covid-19-maatregelen is nu geen optie, anders dreigt het aantal besmettingen te zullen verdubbelen.
Tijdens de Covid-19-persconferentie op 10 januari is benadrukt dat de huidige Covid-19-maatregelen gehandhaafd blijven.
De geldende maatregelen tot en met zaterdag 16 januari zijn:
Maatregel 1
Het uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid-19-maatregelen.
Maatregel 4
Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.
Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6
Tot en met 16 januari zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur p.m. en levering tot 10 uur p.m.
Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
Bordelen;
Bars;
Recreatieoorden;
Casino’s;
Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
Kansspelkantoren;
Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, Zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
Contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.
Met uitzondering van medische beroepen
Maatregel 7
De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.
Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Maatregel 10
Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 3 januari 2021 tot en met 16 januari 2021 worden gesloten. Dit besluit zal tussentijds worden geëvalueerd. De essentiële diensten bij de overheid blijven onder aangepaste condities open.
De algemene maatregelen blijven van kracht:
Draag uw mond en neus bedekking
Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Overige berichten