fbpx

Verschillende projecten voor verdere ontsluiting Suriname

GFC NIEUWS- In het dienstjaar 2020 zal het onderhoud van de droge en natte infrastructuur worden gecontinueerd.

Hierbij zullen de werkzaamheden zoveel als mogelijk met het aanwezige zwaar materieel in eigen beheer worden verricht.

In het kader van de verdere ontsluiting van Suriname zullen volgens president Desiré Bouterse, verschillende projecten worden voortgezet.

Het gaat om de reconstructie van de van ’t Hogerhuysstraat, waar momenteel de wegstrekking Molenpad tot Latour wordt aangepakt, waarbij de wegstrekking Molenpad tot de brug van ’t Hogerhuysstraat wordt verbreed van vier naar zes rijstroken.

Het reconstrueren houdt ook in het asfalteren van de Willem Campagnestraat, het Molenpad, de Slangenhoutstraat en de Hernhutterstraat, alsook de herinrichting van alle verkeersknooppunten en het plaatsen van nieuwe verkeerslichten.

Het project wordt gefinancierd voor een bedrag van USD 45 miljoen, door de Inter-American Development Bank (IDB).

Dit project staat bekend als ‘Improving Transport Logistics and Competitiveness in Suriname’ en heeft de volgende doelstellingen:

– De doorlooptijd van containerafhandeling terug te brengen van circa 7 uren naar 2 uren na het uitvoeren

van werkzaamheden aan de Jules Sedney Haven;

– Het verbeteren van de verkeersdoorstroming;

– Het oplossen van de ontwateringsproblematiek;

– Het verbeteren van de verkeersdoorstroming vanaf Paramaribo tot Johan Adolf Pengel luchthaven.

De aannemer Dalian, in opdracht van de regering is tevens bezig met de uitvoering van reconstructiewerkzaamheden aan de Martin Luther King weg en de Nieuwe Highway tussen de Afobakkaweg, nabij mast 20, en Zanderij.

Met de realisatie Nieuwe Highway, van circa 10 km met vier rijstroken, zal de internationale luchthaven sneller en gemakkelijk bereikbaar zijn.

BEKIJK OOK
Opvoering veiligheid rondom Onafhankelijkheidsplein vanwege groot evenement zaterdag

Deze Nieuwe Highway voorziet in een andere route naast de bestaande Indira Gandhiweg en de J.F. Kennedy Highway en zal met vier rijstroken over de Pararivier gaan.

Deze werkzaamheden zullen aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 zijn afgerond.

De regering zal volgens het staatshoofd de eerste Oost-Westverbinding vanaf Albina tot Nickerie volledig reconditioneren.

In de periode van 2010 tot 2017 is de weg van Meerzorg tot Albina gerehabiliteerd, alsook het gedeelte tussen Monkshoop tot Boskamp, welke in 2012 is opgeleverd.

Het lokale bedrijf Tjongalanga is nu bezig met de strekking van de Henry Fernandesweg tot Monkshoop. Daarnaast is het aannemingsbedrijf Baitali gestart met de reconstructie van de wegstrekking van 120 km tussen Jenny en Henar.

De connectiviteit van het land wordt verbeterd en de transportsector mag uitkijken naar een verhoging van de aslasten van 8 ton naar 12 ton.

Het verbreden van deze primaire weg naar 7,20 m zorgt voor een veiligere situatie op de weg en nabij de woongebieden van Coronie zullen er voetpaden worden aangelegd ter verbetering van de veiligheid.

“Bij de projecten, ligt de nadruk op het vergroten van het woongenot in de diverse buurten, onder meer door verbetering van de ontwatering. Fysieke connectiviteit zoals wegen- en bruggenbouw verbindt de districten en is instrumenteel om mensen én markten met elkaar te verbinden”, aldus president Bouterse.