Verscherpte voorwaarden goudbedrijven moeten kwikdamp boven Paramaribo terugbrengen

KWIK HAND

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft een vervolgbespreking gehad met 20 vertegenwoordigers van goudopkoop en –exportbedrijven over de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo.

In deze bespreking hebben de verschillende goudopkoop- en exportbedrijven, het NIMOS, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de districtscommissarissen (dc’s) en de Deviezencommissie deelgenomen.

De dc’s en het Ministerie van ROM kunnen zo kennis dragen van de inhoud van de minimale voorwaarden om zulks ook aan de opkomende goudopkoopbedrijven voor te houden.

In de minimale voorwaarden zijn onder andere opgenomen:

Aan welke voorwaarden de goudopkoopbedrijven moeten voldoen voor de exploitatie van hun bedrijf;
Het personeel van het bedrijf moet getraind zijn;
Het opvang-/ retortsysteem dient conform de afgesproken normen te zijn vastgesteld;
Verplichte monitoring en rapportage;
Ten aanzien van de milieuvereisten geldt een rapportageplicht;
De goudopkoopbedrijven moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor monitoring en controle;
Nieuwe goudopkoopbedrijven mogen niet worden opgezet in woongebieden.

OOK INTERESSANT
73 bedrijven zorgen er mogelijk voor dat Surinamers ernstig verslaafd raken aan gokken in casino's

Het Nimos heeft de minimale voorwaarden, waaraan de goudopkoop- en exportbedrijven zich moeten houden bij de uitoefening van hun werkzaamheden, opgesteld en gepresenteerd.

De bedrijven hebben hun feedback gegeven. Na de bespreking is er een werkgroep ingesteld, die de feedback van de bedrijven zal verwerken in de minimale voorwaarden. Hierna zal een officiëel document gepresenteerd worden. Het streven is om dit voor 1 juli 2023 af te hebben.

De minimale voorwaarden zullen bindend zijn en bij overtreding daarvan zal het Openbaar Ministerie optreden tegen degene die zich niet daaraan houden.

Met de aanname van de minimale voorwaarden zullen de goudopkoopbedrijven maatregelen moeten treffen om zoende de kwikdamp boven Paramaribo terug te brengen.