fbpx

Verscherpte voorlichting SBB over bosbouwsector

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft geconstateerd dat onder de jongeren nog onvoldoende tot geen informatie is over de bosbouwsector, met name de controlewerkzaamheden van SBB.

Daarom is besloten om de voorlichting voor VOJ-scholieren te verscherpen vertelt Fögell Renfurm, Junior Communication Officer bij het SBB.

Het is een bijzondere taak van de SBB om samen met alle stakeholders in de bosbouwsector te werken aan de duurzame benutting van ons tropisch bos. Renfurm vindt het daarom nodig voorlichtingssessies te houden, zodat een stukje onwetendheid over de bosbouwsector wordt weggewerkt .

“Wij starten alvast met de VOJ-scholieren en later zullen de andere niveau volgen” zegt Renfurm. De leerlingen van het 2de leerjaar zijn gekozen, omdat daar een stukje bewustzijn ontstaat welke richting zij op willen”, vervolgt hij. Indien zij een keuze willen maken voor de bosbouwsector zullen zij dat in het 2de leerjaar moeten doen.

BEKIJK OOK
Suriname pleit voor dynamische samenwerking met ACS-landen

Renfurm geeft verder aan dat reeds twee scholen zijn aangedaan, dat betreft twee pilots. Aan de leerlingen werd informatie verschaft over de werkzaamheden van de Stichting. De bedoeling is deze twee pilots te evalueren en waar nodig aanscherpen. Na het evaluatieproces zal het project voor het heel schooljaar worden uitgezet.

Het officieel project start in het schooljaar 2019-2020.