fbpx
Verscherpte maatregelen ziekenhuizen om verspreiding COVID-19 te voorkomen

GFC NIEUWS- Diverse ziekenhuizen, waaronder het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het ’s Lands Hospitaal, het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) hebben verscherpte maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Hieronder leest u meer over de maatregelen van de ziekenhuizen:

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Het St. Vincentius Ziekenhuis

Bezoekers mogen uitsluitend via de hoofdingang aan de Prins Hendrikstraat het ziekenhuis betreden.
 Elke bezoeker wordt bij binnenkomst gecontroleerd op een mogelijke besmetting met het coronavirus.
 Indien er een vermoeden bestaat op een besmetting met het coronavirus zal de persoon volgens het nationaal plan van aanpak behandeld worden.
 Alle niet-acute polibezoekafspraken worden geannuleerd. De patiënten worden gebeld voor een nieuwe afspraak.

 Indien een huisarts een cliënt cito wenst te verwijzen, gaarne eerst telefonisch afstemmen met de desbetreffende specialist.
 Indien iemand vanwege griepverschijnselen één van de in het ziekenhuis gevestigde huisartsen wenst te bezoeken, gaarne zoveel als mogelijk eerst telefonisch contact maken met de huisarts of de hotline 178 van het BOG.
 Alle electieve operaties worden tot nader order uitgesteld.

 Eenieder dient de aanwijzingen van het aanwezige personeel op te volgen. Wie zich niet hieraan houdt zal de toegang tot het ziekenhuis geweigerd worden. “Wij vragen u bij deze om uw medewerking zodat het ontstane ongerief tot een minimum beperkt kan worden. Wij doen tevens ook een beroep op de gemeenschap om gezamenlijk alle instructies van de autoriteiten stipt op te volgen om zodoende deze ernstige dreiging voor onze gezondheid adequaat te bestrijden,” laat algemeen directeur Manodj Hindori optekenen.

Het ’s Lands Hospitaal

Een ieder die ’s Lands Hospitaal wil betreden, zal dit via de Hoofdingang aan de Tourtonnelaan dienen te doen.

Een ieder wordt daar in de gelegenheid gesteld de handen te desinfecteren met handalcohol.

Dringend verzoek om het patiëntenbezoek te beperken tot 1 persoon per patiënt.

Indien u klachten heeft van hoesten, koorts of keelpijn, gelieve eerst contact te maken met uw huisarts.

Heeft u gereisd de afgelopen 2 weken en vertoont u bovenstaande klachten, maakt u contact met het nr. 178.

De bekende maatregelen over hygiëne gaan onverkort door.

Afstand houden, geen handen schudden, geen bosi’s en brasa’s ,zich niet begeven in groepen van meer dan 100 personen zijn uiterst belangrijke maatregelen! Past u die toe!

Het Diakonessenhuis

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.