Verscherpte controle Surinaamse wateren op komst

De regering Bouterse-Adhin is voornemens om in dit nieuw jaar maatregelen te treffen ter bescherming en bewaking van het Surinaams diepzee gebied.

“Er zullen maatregelen genomen worden, door middel van buitenlandse technische expertise. Deze zijn bedoelt om onze wateren te beschermen, onze visvangst in diepzee te reguleren en te monitoren met de bedoeling onze staatsinkomsten uit deze sector te verhogen”, zegt president Desiré Delano Bouterse in zijn nieuwjaarstoespraak.

President Bouterse zegt dat het hier gaat om bijkans 350 zeemijl.

“Al decennialang mist Suriname enorme inkomsten uit onze diepzee-visserij. Nu de Verenigde Naties heeft vastgesteld dat dit uitgestrekte diepzee-gebied definitief behoort tot de Surinaamse jurisdictie, is het geboden dat de regering er alles aan doet om mammoetschepen te controleren, die al vele jaren ongemerkt ons diepzee-gebied bevissen en onze rijkdommen wegdragen.”

In de visserijsector zal ook de bevolkingsvisserij verhoogde aandacht krijgen.

Intussen is de visserijsector via haar advocaat in een schrijven aan minister Lehkram Soerdjan om duidelijkheid gevraagd over de verwikkelingen rond de fabriekstrawlers die binnengevaren zijn. De boten voldoen niet aan de Surinaamse voorwaarden en eist de sector dat ze vertrekken uit de Surinaamse wateren, de territoriale zee en economische zone.

De sector is niet gerustgesteld na de nieuwjaarsrede van de president. Minister Soerdjan heeft zeven dagen de tijd om te reageren op de brief.(GFC)

Overige berichten