fbpx

Verscherpte controle rij- en voertuigenbelasting tweede helft 2019

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangekondigd dat de controle op de rij- en voertuigenbelasting in het tweede helft van 2019 verscherpt zal worden.

“De instructie aan controle-instanties is gegeven om voorlopig de nadruk te leggen op de burgerzin voor het nakomen van de betalingsverplichting. Verscherping van de controle zal in de tweede helft van het jaar plaatsvinden, na aanpassing van de wet”, aldus de minister.

De vorig jaar aangenomen wet op de rij- en voertuigen belasting, is ingegaan per 1 januari 2019. Het is van toepassing op alle rij- en voertuigen die zich op de openbare weg bevinden. Ondertussen heeft het overleg met gebruikersgroepen en andere instanties geresulteerd in enkele acties die worden uitgevoerd.

De minister zegt dat categorieën, zoals aanhangwagens en opleggers niet opnieuw worden belast aangezien het hoofdvoertuig de belasting al draagt. Een eenvoudiger tariefstelsel dat duidelijk verband houdt met gewicht van het voertuig zal worden opgesteld. Eveneens zullen de strafbepalingen in de wet worden aangepast, zodat deze evenrediger zijn.

BEKIJK OOK
18-jarige steelt groot geldbedrag in vreemde valuta uit auto

Tot nog toe is er circa SRD 50 miljoen ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting. In de wet is opgenomen dat minstens 10% van de opbrengst zal worden besteed aan de Wegenautoriteit.

Na de eerste regeringsevaluatie is besloten om de wet materieel uit te voeren en alle opbrengsten te besteden aan de districten en de Wegen Autoriteit, zodat er diverse hoognodige infrastructurele werken kunnen worden uitgevoerd.

Aan de districtscommissarissen is gevraagd om samen met de structuren in het district een meldpunt op te zetten. De samenleving kan bij dit meldpunt terecht om hun hulpvraag over de infrastructuur in hun respectieve woonomgeving te deponeren.

Gaandeweg het traject zal een website worden gebouwd, waarbij transparant inzicht zal worden verstrekt over hoe alle ontvangen middelen worden besteed.