Verplegers essentiële schakel in transformatieproces gezondheidszorg en zorgstelsel

“U bent een essentiële schakel in het transformatieproces van de gezondheidszorg en het zorgstelsel, die ervoor zorgt dat niemand wordt achtergelaten/ beperkt is in toegang tot de gezondheidszorg, vanwege hun behoefte aan gezondheidszorg”.

Dit zei de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, in een toespraak vanwege de Dag van de Verpleging.

Hieronder de toespraak in extenso:

Dames en heren, verplegenden en verzorgenden,

Het is voor mij een bijzonderheid om als minister van het ministerie van Volksgezondheid u te mogen toespreken op deze, voor u speciale dag.

Zoals bekend wordt jaarlijks door de International Council of Nurses (ICN) een thema gekoppeld aan deze speciale dag en het thema voor dit jaar is: “NURSES A VOICE TO LEAD: HEALTH FOR ALL”. Welke als doel heeft dat verplegenden en verzorgenden, overeenkomstig hun toepassingsgebied in de praktijk, zorgen voor passende, toegankelijke en evidence-based zorg.

Deze dag is een steeds terugkerend heugelijke dag waarnaar verplegenden en verzorgenden jaarlijks uitkijken.

Deze eigenschappen van Florence Nightingale moeten voor altijd ingebed blijven als fundament voor het verpleegkundig beroep, met daarbij behorend de code van ethiek.

De Nationale Beroepscode geeft u de uitgangswaarden aan voor uw handelen. Het stelt dat u als belangrijke waarde met u moet mee hebben respect, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, weldoen geen schade toebrengen, autonomie en rechtvaardigheid.

Daarnaast wordt expliciet aangegeven dat u als verplegenden en verzorgenden de zorgverlening zoveel mogelijk dient af te stemmen op de zorgbehoeften, waarden en normen, culturele (gewoonten en tradities) en levensbeschouwelijke opvattingen van de zorgvrager. Dat betekent dat u bij de uitoefening van uw beroep, rekening houdt met al deze aspecten waarmee u in aanraking komt en rekening houdend met de belangen van andere zorgvragers. Ongeacht leeftijd, kleur, geloof, cultuur, beperking of ziekte, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, politiek, ras of sociale status.

Het is van belang dat u er van bewust bent dat er een mogelijk verschil is tussen uw eigen waarden en normen en de waarden en normen van de zorgvrager.

Dit alles is enkel mogelijk met enorme toewijding, vakkennis en fysiek uithoudingsvermogen!!

Verplegenden en verzorgenden,

U bent een essentiële schakel in het transformatieproces van de gezondheidszorg en het zorgstelsel, die ervoor zorgt dat niemand wordt achtergelaten/ beperkt is in toegang tot de gezondheidszorg, vanwege hun behoefte aan gezondheidszorg.

Om Gezondheid voor eenieder te bewerkstelligen, moet er een veranderd denken in de benadering van gezondheid en welzijn zijn.

Met een centrale rol voor u weggelegd als een advocaat van de zorgvrager, hun wetenschappelijke beredenerende vaardigheden, cijfers en het spectrum van zorg in het continuüm.

‘Gezondheid voor Allen’, de voorloper van de Universele Dekking van de Gezondheidszorg /Universal Health Coverage (UHC), werd voor het eerst verwoord middels de benadering van de richtlijnen die van toepassing zijn op de richtlijnen en acties in de Alma Ata verklaring op de Primaire Gezondheidszorg.

“Gezondheid voor Allen betekent dat de gezondheidzorg wordt gebracht binnen bereik van iedereen in het land.” Gezondheid betekent in dit context niet alleen de beschikbaarheid van de gezondheidszorg, maar een toestand van fysieke en geestelijke gezondheid, dat de mogelijkheid biedt voor een persoon om een sociaal en economisch productief leven te kunnen leiden (Mahler, 2016)

Wereldwijd raken wij geconfronteerd met een verscheidenheid aan ontwikkelingen in het gezondheidszorgsysteem. Deze ontwikkelingen hebben hun invloed op verschillende gebieden van de gezondheidszorg die direct gerelateerd zijn aan de geboden zorg.

Wij blijven niet gespaard van de invloeden van de verschillende veranderingen in de wereld. Deze veranderingen kunnen opgesomd worden als demografische, epidemiologische, politieke, sociaal-economische en technologische veranderingen.

De grootste uitdaging voor u moet steeds zijn om kwaliteit zorg te bieden, zo goed mogelijk de kennis vaardigheden en het gedrag dat erbij hoort in overeenstemming met uw bevoegdheden toe te passen in de praktijk.

Wees dienstbaar. Dienstbaarheid aan de mens is het mooiste wat u kunt doen in het leven.

Dames en heren, verplegenden en verzorgenden

Met het oog op de veranderingen in de gezondheidszorg wordt van u verwacht een actief participerende benadering te hebben om een bijdrage te leveren aan zaken die een oplossing nodig hebben en bij de besluitvormingen, ter verbetering van de te bieden zorg aan de zorgvrager en verhoging van de kwaliteit van de zorg.

De economie van een land bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de geboden zorg en de samenstelling van het personeel dat zorg biedt; waarbij de verpleegkundig managers arbeidsstrategieën zullen moeten toepassen die derhalve in overeenstemming moeten zijn met het economisch klimaat. Deze bruikbare kennis in de economie zal de verpleegkundig managers helpen prioriteiten te stellen, met name onderscheid te maken tussen behoeften en wensen van de zorgvrager.

Tot slot moedigen wij u aan om de rol die u op u genomen hebt onder alle omstandigheden te blijven vervullen met passie en bovenal liefde en respect. Blijft u kritisch kijken naar zaken, de zorgvrager in zijn totaliteit benaderen en hun belang bewaken.

Meenemend een citaat uit het lied der verpleging: “Liefde geven is ons streven veel geduld, verdraagzaamheid, dienend werken, anderen sterken. Vriendelijk bijstaan in hun strijd”.

Verplegenden en verzorgenden, u verdient erkenning en waardering voor uw bijzondere inzet aan onze gemeenschap.

Wij hopen dat deze dag bijdraagt aan een beter begrip voor de uitdagingen en veranderingen waarvoor wij komen te staan.

Mag ik u namens de regering in het bijzonder het Ministerie van Volksgezondheid feliciteren met de Dag van de Verpleging”.

Overige berichten