Verontruste burgers Suriname eisen verantwoordelijkheid Staat bij gezondheidsschade na COVID- vaccinatie

GFC NIEUWSREDACTIE- Enkele verontruste Surinaamse burgers eisen van president Chan Santokhi dat hij ervoor zorg draagt dat de Staat Suriname zich vooraf verantwoordelijk stelt voor eventueel geleden gezondheidsschade van individuen als gevolg van het toedienen van de coronavaccins.

Dat laten ze in een open brief die via GFC Nieuws is gepubliceerd weten. De burgers hebben bovendien ook nog andere eisen op tafel gelegd die hieronder te lezen zijn.

Door middel van deze brief eisen wij publiekelijk van u dat:

– De uitzonderingswet wordt herzien waarbij alle maatregelen door U getroffen in de ruimste zin des woord en met oog op onze mensenrechten worden terug gedraaid zodat de burgers hun vrijheid terug krijgen.

– De Staat Suriname zich verantwoordelijk stelt voor eventuele geleden schade en gezondheid van het individu als gevolg van de injectie aangezien de producerende farmaceuten de mening zijn toe gedaan dat zij tot een bepaalde tijd in de testperiode zitten en zich ook niet aansprakelijk stellen voor injectie schade.

– Onze alternatieve geneeskunde erkend wordt, omdat het nu meer dan ooit de tijd hiervoor is en omdat deze ook een bijdrage kan leveren tot de economische- ,sociale -en culturele ontwikkeling van ons land.

– Niemand direct of indirect verplicht wordt een injectie te nemen, die niet voldoende getoetst is op de werking daarvan.

– Voor zij die de injectie accepteren volledig geïnformeerd worden wat de inhoud en werking zijn van de ingrediënten en wat ze specifiek en gedetailleerd doen in het menselijk lichaam per ingrediënt.

– Wat de lange termijn effecten zijn van de injecties voor vrouwen en mannen in het kader van hun vruchtbaarheid.

Wij hopen U met deze brief geïnformeerd te hebben wat er in de samenleving speelt en dat u uw aandacht meteen aan ons zult besteden, gezien wij het volk ruim en publiekelijk zullen inlichten over gezondheidsvragen en eisen over onze mensenrechten die bij u op tafel zijn gelegd.

Verontruste burgers van de Republiek Suriname