Vernieuwingsbeweging ALS/BVL wil af van Mangre, ‘zij behartigt belangen leerkrachten niet’

GFC NIEUWSREDACTIE- In een open brief aan de voorzitter van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BVL) vraagt de Vernieuwingsbeweging ALS/BVL om nieuwe bestuursverkiezingen uit te schrijven.

De leerkrachten zijn van mening dat Mangre zich niet inzet voor hun belangen.

Hieronder de brief aan Mangre

Beste mevrouw Mangre,

In december 2019 zwaaide onze gerespecteerde voorzitter Wilgo Valies na 29 jaren af als voorzitter. Sinds 2016 was de heer Valies ook vakbondsleider bij ALS, waar zijn voorzitterschap in mei 2019 zou eindigen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw graaft lijk moeder op die een maand geleden stierf uit angst ontheiligd te worden

In januari 2019 droeg hij de hamer officieel over aan u, met de bedoeling dat binnen een bepaald periode er verkiezingen zouden worden uitgeschreven.

Echter heeft dat nog steeds niet plaatsgevonden. In de statuut van de de ALS (artikel 9) is aangegeven dat de verkiezingen om de drie jaar plaats moeten vinden. Inmiddels zijn drie jaren verstreken.

Wij brengen u in herinnering dat tijdens uw eerste speech als voorzitter, u aangaf dat u zich sterk zult maken voor de positie verbetering van de leerkrachten, daar merken we niets van.

Anno 2021, met de huidige situatie in het land, verdient de gemiddelde leerkracht niet meer dan 200 US Dollar. Terwijl wij merken dat verschillende vakbonden en belangenorganisaties aan tafel gaan met de regering/ acties voeren voor een betere waardering, horen en merken wij niets van u.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Actievoerders delen gratis ‘schone’ heroïne, meth en cocaïne uit buiten politiebureau

De algemene leden vergadering (alv) van de ALS heeft op 29.11.2019 bepaald: dat er een verkiezing moet plaatsvinden in augustus 2020.

Er is via verschillende media door u verklaard dat de verkiezingen vooralsnog vanwege de Covid–19-situatie, geen voortgang kunnen vinden.

Het besluit van het hoogste orgaan, de alv, kan en mag niet terzijde gelegd worden door de voorzitter. De voorzitter kan niet eigendunkelijk de beslissing nemen om de verkiezingen niet te houden.

Wij vinden dat de verkiezingen met in acht neming van alle Covid -aatregelen gewoon voortgang kunnen hebben, zoals de Politiebond die voor 16 juli bestuursverkiezingen heeft uitgeschreven.

Na het vertrek van de heer Valies als voorzitter merken wij dat onze belangen niet worden behartigd. De leraren zijn de mening toegedaan dat er een nieuwe voorzitter wordt gekozen die onze belangen wil en zal behartigen.

Wij als vernieuwingsbeweging AlS/ BVL (ontevreden leden van de bond) eisen dat u zo snel mogelijk de verkiezingen uitschrijft, zodat de leerkrachten zelf kunnen bepalen wie de nieuwe voorzitter zal worden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten