Vernieuwing riolering Zwartenhovenbrugstraat in volle gang

Inmiddels is Aannemingsmaatschappij Baitali ruim een jaar aan het werk aan de Zwartenhovenbrugstraat en de resultaten beginnen zichtbaar te worden.

Op dinsdag 19 februari was er een informatiebijeenkomst georganiseerd om de bewoners en ondernemers van de Zwartenhovenbrugstraat omgeving Drambrandersgracht en Dr. Sophie Redmondstraat te informeren over de komende werkzaamheden die op 26 februari zijn gestart.

De werkzaamheden verschillen niet met die welke reeds zijn uitgevoerd in het deel van de Zwartenhovenbrugstraat, gelegen tussen de Redmond- en de Stoelmansstraat.

Het gaat initieel om rehabilitatiewerken aan het rioolstelsel, maar omdat deze in de weg ligt, wordt dus ook de weg als geheel opnieuw aangelegd.

Het bedrijf maakt meteen direct gebruik van de gelegenheid om het rioolstelsel te upgraden, door een 2e rioolstelsel te installeren aan weerszijden (evenwijdig aan) van de weg. Hier zijn de huizen en bedrijven op aangesloten. Dit lateraal stelsel loost af op het nieuw te installeren hoofdriool via zogenaamde betonnen koppelputten.

Tijdens aanleg van het lateraal stelsel zal de weg nog opengesteld zijn voor alle verkeer, maar de beschikbare breedte voor het verkeer wordt wel enigszins teruggebracht.

De werkfronten zullen worden afgezet door het plaatsen van bouwhekken, waarmee de werkfronten duidelijk zichtbaar worden en daardoor de algehele veiligheid ter plaatse wordt vergroot.

De volgende fase is die voor de aanleg van het hoofdriool, waarbij een deel van de Zwartenhovenbrugstraat volledig zal worden afgesloten voor alle rij- en voertuigen.

De voetgangers zullen zich wel vrijelijk kunnen blijven verplaatsen in dit gebied op de bermen.

Als het hoofdriool is ge-installeert zal het nieuwe weglichaam worden opgeworpen, inclusief de aanleg van nieuwe trottoirs, parkeerplaatsen, inritten en busstopplaatsen.

De start van deze werkzaamheden is ingeplant voor de 2e week van maart en zal geschieden in het deel van de Zwartenhovenbrugstraat gelegen tussen de Prinsen- en de Saramaccastraat.

Deze werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weers- en plaatselijke omstandigheden, ongeveer 8-10 weken in beslag nemen.

Na afronding hiervan zullen de werkzaamheden van het hoofdriool zich verder verplaatsen richting het zuiden (tot het Molenpad).

Het gedeelte gelegen tussen de Prinsen- en de Redmondstraat wordt daarna aangepakt.

Overige berichten