Verlichting voor boeren Henalpolder

In het ressort Henarpolder en wel te serie 18 in Nickerie is door gezamenlijke inspanning de irrigatiedam verhoogd.

Door de hoge waterstand in het irrigatiekanaal ondervonden de plaatselijke boeren veel last van het overtollig water.

Op verzoek van het Lokaal Bestuur heeft LVV-Nickerie haar graafmachine ingezet voor het werk. Dit terwijl de plaatselijke boeren zelf hebben gezorgd voor de nodige brandstof.

Overige berichten